6/2010

Verze pro tisk |

Proč přispívá ministerstvo školství na romské děti pětinásobnou částkou oproti dětem neromským, ptají se zastupitelé. Město musí vrátit půl milionu. Petru Skokanovi dělá svačinky manželka. Další jednání kolem knihovny v KD Crystal. Den otevřených dveří.

Minulou středu jsem nestihl zasedání zastupitelů, tak jsem si aspoň počkal na zápis ze zasedání, abych z něj vytáhl to čtenářsky nejzajímavější.
Schůze začala minutou ticha za oběti holocaustu. K té zastupitele vyzvala starostka Moudrá po upozornění Miroslava Hudce, že je to právě 65 let, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Osvětim.

Soudci z lidu

První větší diskuse zazněla při volbě přísedících Okresního soudu v České Lípě. Přestože zasedání zastupitelů proběhlo 27. ledna, prosila předsedkyně soudu, aby zastupitelé projednali nejpozději 25. Josef Adamčík se dotazoval, proč nebyl materiál projednaný ve výborech. Hana Moudrá odvětila, že nikdy se neprojednávalo a ani neví, ve kterém by se projednat mělo. JUDr. Riedl upozornil, že zdržováním by zastupitelé mohli způsobit soudu velké problémy a jeho práce by mohla přijít nazmar. "V praxi je většinou problém někoho na tuto práci sehnat," dodal.
Všichni navrhovaní už tuto práci dělali v minulém čtyřletém období a byli schválení i tentokrát.
Podle zápisu byl opět velmi aktivní Petr Skokan. Požádal o informaci, kdy končí jednotlivé volební období soudcům a u kterých by hrozilo, pokud bychom je nezvolili, narušení kontinuity případů, které projednávají. Také mu vadilo, že v materiálech není dopis předsedkyně soudu, o kterém se mluvilo.
Petr Skokan zřejmě perlil i dál, když chtěl hlasovat o jednotlivých rozpočtových změnách odděleně. Jako důvod uvedl špatnou čitelnost příloh. Ostatní zastupitelé byli ale proti.

Rozpočtové změny

Diskutovalo se i o rozpočtových změnách. Zejména o nutnosti vrátit 476 tisíc z dotací na prevenci kriminality. "Využili jsme všechny odvolací prostředky a dělali vše proto, abychom je nemuseli vracet, ale nepodařilo se to," uvedla hana Moudrá.
Ujasnit kompetence si museli zastupitelé i v případě zmatků kolem subjektů provozujících v České Lípě hokej. Město půjčilo hokejistům 800 tisíc korun, ale druhou ligu v současnosti hraje jiný subjekt, konkrétně HC Česká Lípa, s. r. o. Původní subjekt se s tím novým nedohodl, a tak městu ke konci roku nikdo neuhradil splátku sto tisíc. Nakonec bylo schváleno následující usnesení: Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Česká Lípa a HC Česká Lípa, s.r.o., o přistoupení společnosti HC Česká Lípa, s.r.o., k závazku HC Svárov, spol. s r. o.
O něco se posunulo jednání kolem přesunu knihovny do KD Crystal. Zastupitelé vzali na vědomí předložené studie využití části KD Crystal pro účely městské knihovny, souhlasí s výběrem studie architektů Janďourka a Medlíkové, Studentská 1109, Liberec 1, a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravě projektu po schváleném finančním krytí této akce rozpočtem města. Petr Skokan se tázal, zdali je nějaký nápad, jak využít budovu na náměstí, v níž sídlí knihovna nyní. Po záporné odpovědi navrhl, že by se do ní dala přemístit městská policie.

Dělení na Romy a Neromy

Hezké citace lze najít i v zápisu z jednání o Městském programu prevence kriminality.
Oldřich Panc: "Pobyty se uskutečňují za spolupráce romského poradce. Budou mít neromské děti neromského poradce?"
Hana Moudrá: "Kvóty z ministerstva školství na pořádání víkendových a táborových činností - romské dítě 150,- Kč /den, neromské 30,- Kč/den. Je na posouzení, kde je diskriminace." 

Rauty

Do dějin města zřejmě vstoupí diskuse o rautech zastupitelů.
Ing. Jaromír Štrumfa předložil interpelaci a navrhl, aby zastupitelé zrušili rauty, které se dělají po jednání, požádal o hlasování, zda v rautech pokračovat, či s nimi skončit. Zdá se mu to nepřiměřené, jde mu o režim úspor a ten bychom měli v první řadě realizovat sami na sobě.
Přebírám přímo ze zápisu:
MUDr. Ladislav Záruba bránil řízky, není častým návštěvníkem rautu, raut není bohatý a myslel si, že základní občerstvení ke schůzi patří, nic moc tím neušetříme, je to příjemné, mnoho peněz se tím neušetří a raut plní také sociální funkci – lidé  mají možnost si ještě pohovořit.
Bc. Hana Moudrá uvedla částky, které jsou vynakládány na občerstvení po jednáních: Reprefond – občerstvení včetně dopravy 2.200,- Kč, 5.000,- na minerálkách, 1.800,-Kč káva, 600,- Kč čaj a polévky cca 500,-Kč.
PaedDr. Milan Kubát uvedl, že tato snaha je mu velice sympatická, nepatří mezi pravidelné  konzumenty, ale je zde také jako ředitel SOU a jde o  produkty žáků z jejich školy, zajímavá zakázka.
PaedDr. Jiřina Ledvinková vychází z domova v 10 hodin a neumí si představit, že by si do termosky měla udělat teplou kávu či nápoj. Pokud by na radnici nebyla teplá polévka, tak neví, jak by to dělala. Nehledě na to, že je tady chladno, většina z pracujících nemá možnost si nakoupit, patří to i k této práci.
MUDr. Karel Tejnora - město by mohlo koupit džbánky a pít vodu od Severočeské vodárenské.
Petr Skokan poděkoval za návrh MUDr. Tejnory, má manželku, která mu tu svačinku udělá, protože nestíhá oběd, čaj do termosky si dělá sám – je pro zachování podpory sociální funkce a také studentů, kteří jídlo připravují.
Jen dodávám, že zastupitelé si rauty nezrušili. Pro hlasovali jen čtyři. Za sebe dodávám, že bych si ho taky nezrušil :o)).


Následující týden bude provoz i-novin omezen, ale už nyní je naprogramováno několik článků, takže minimálně jeden denně vyjde. Asi nejzajímavější bude rozhovor s Karlem Bezuchou.
Na závěr ještě video, které jsem nalezl v kameře – je ze dne otevřených dveří na ZŠ Špičák. Tento týden byly zápisy do škol, tak snad nevadí, že je film starý skoro deset dnů.

 

Nahoru