Autor - František Janák

Co je možné?

10.5.2012 17:03 |

Je možné, aby se stal ředitelem školy učitel, který musel odejít ze školy, protože fyzicky napadl dvě žákyně? Odpověď zní, ano! Výběrová komise Libereckého kraje právě takového učitele doporučila za ředitele SUPŠS v Kamenickém Šenově.

Studijní pobyty zahraničních stážistů

5.5.2012 10:05 | Školy

V měsíci dubnu 2012 v naší škole absolvovali kurzy další dva zahraniční stážisté, kteří nastoupili do školy po dvou čínských studentech, kteří pobývali na naší škole v březnu. Byl to holandský učitel pan  Chester Lee a izraelská sochařka Batia Mach Shepherd.

Přednáška na Bundesverband der Jungglaser und Fensterbauer

29.4.2012 17:14 | Školy

Dne 27. dubna 2012 na 63. zasedání Německého spolku mladých sklenářů a stavitelů oken z Hadamaru, pořádaném v Praze, vystoupila ředitelka sklářského muzea v Kamenickém Šenově Helena Braunová se zástupcem ředitele SUPŠS v Kamenickém Šenově Františkem Janákem s přednáškou o historii  výroby skla na kamenickošenovsku a o nových studijních programech – restaurování osvětlovadel a sklo v architektuře - na sklářské škole v Kamenickém Šenově.

Proč se nezúčastníme IGS v Novém Boru

22.4.2012 16:21 | Bez rubriky

Před časem jsem byl označený panem redaktorem Šebelkou z MF Dnes naivním akademikem. Tento titul si bezpochyby zasluhuji, protože bojovat se zlem a nespravedlností je pro většinu lidí předem veskrze marná, ztracená a tedy naivní činnost. Ale jak říkal Jan Werich, s blbostí se musí bojovat z principu, ne proto, abychom jí porazili, protože to se nám samozřejmě trvale podařit nemůže.

Úspěch SUPŠS na soutěži Avantgarda 2012

12.4.2012 18:00 | Školy

Na sedmnáctém ročníku výstavy Elegance - moderní žena v Lysé nad Labem, která probíhá ve dnech 12.-15. dubna 2012, dosáhly vynikajícího úspěchu dvě naše studentky.

Miroslava Němcová na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově

28.3.2012 11:53 | Školy

Předsedkyně poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová přijala pozvání vedení SUPŠS v Kamenickém Šenově a ve středu 4. dubna 2012 přijíždí do naší školy na přátelskou návštěvu. Návštěva se uskuteční od 10 do 12 hodin dopoledne.

Úspěch SUPŠS na zasedání Asociace středních škol

25.3.2012 14:55 | Školy

Na výročním zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory na SUPŠ v Uherském Hradišti ve dnech 21. a 22. března 2012 proběhla soutěž Studentský design 2012.

Plaketa Čestný občan pro René Roubíčka

25.3.2012 14:31 | Školy

Učitelé SUPŠS v Kamenickém Šenově paní Dagmar Pánková a pan Josef Kříž zhotovili na objednávku města Kamenický Šenov, podle návrhu vedoucího oddělení broušeného a rytého skla Petra Stacha, plaketu Čestný občan pro sklářského umělce René Roubíčka.

Den otevřených dveří na uměleckoprůmyslové škole v Šenově

19.3.2012 17:19 | Školy

V sobotu 17. března proběhl v naší škole tradiční den otevřených dveří. Od 9 h do 14 h ve škole proběhla volná prohlídka všech učeben, ateliérů, školní galerie a prodejny. V dílnách probíhalo rytí, malování, broušení skla a práce v kovářské dílně.

Nejlepší žáci SUPŠS získali prospěchová stipendia

2.2.2012 20:16 | Školy

Celkem 27.000,- Kč bylo ve formě stipendií vyplaceno nejlepším žákům SUPŠ sklářské u příležitosti předávání pololetních vysvědčení. Prospěchová stipendia získalo 40 % z celkového počtu žáků, kteří na SUPŠS studují! Tak vysoký počet dobře studujících studentů vedení školy příjemně překvapil.