Autor - Lucie Johanovská

Velikonoční dialog k Panně Marii

18.4.2017 08:32 | Hudba

Na Boží hod velikonoční se v bazilice Všech svatých uskutečnil druhý z česko-německých Jarních dialogů. Ve sváteční atmosféře se hlavní českolipský svatostánek ponořil do hudby, jež byla provozována ve španělských ženských klášterech. Za zvuků starých dechových nástrojů a varhanního pozitivu v podání německé Capelly de la Torre se české publikum poprvé mělo možnost premiérově setkat s projektem Vidi Speciosam, jehož osou je stejnojmenná mše Tomáse Luise de Victoria.

Mimořádné jarní setkání v Děčíně

10.4.2017 11:42 | Hudba

V neděli 9. dubna odstartoval projekt Jarní dialogy pořádaný spolkem ARBOR. V Knihovním sále děčínského zámku se sešlo na dvě stovky návštěvníků a řada významných hostů, aby se zaposlouchali do svěžího kvartetního programu v netradičním složení – harfa, flétna, housle / viola a violoncello. Přední česká a světová harfistka Jana Boušková připravila speciální program společně se svými přáteli z Německa i České republiky. 

Barbora Kabátková: Hudba, které se nedá odolat

8.4.2017 06:36 | Lípa Musica

Jak jsme vás informovali dříve, spolek Arbor, hlavní pořadatel MHF Lípa Musica, připravil při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace mimořádný cyklus tří koncertů s názvem Jarní dialogy. Tento příspěvek k Česko-německému kulturnímu jaru nabídne i velikonoční koncert Vidi speciosam za účasti Tiburtina ensemble a Capelly de la Torre, který vás vezme na půdu španělských ženských klášterů.

J. Boušková: Z Lípy Musicy vždy odjíždím s nejkrásnějšími pocity

27.3.2017 07:56 | Lípa Musica

Přinášíme vám rozhovor s vynikající českou harfistkou Janou Bouškovou.

Jste umělkyní uznávanou na předních světových scénách, ale přesto si ve své kariéře nacházíte čas i na poněkud menší akce. Na MHF Lípa Musica jste vystoupila dvakrát, resp. třikrát, připočteme-li loňský koncert ČF, letos otevíráte mimořádný projekt v rámci Česko-německého kulturního jara, který je do určité míry rovněž spjatý s Lípou Musicou.

Jarní dialogy v prodeji již od středy!

27.2.2017 09:35 | Kultura

V letošním roce se spolek ARBOR zapojuje do programu Česko-německé kulturní jaro 2017 a v rámci této platformy připomínající 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997 představuje speciální projekt Jarní dialogy – mimořádný dubnový minifestival, který se uskuteční od 9. do 23. 4. 2017 v Děčíně, České Lípě a saském Großschönau. V programu se představí významní čeští a němečtí umělci v čele s harfistkou Janou Bouškovou, violoncellistkou Tanjou Tetzlaff, houslistou Florianem Dondererem, Tiburtinou ensemble, Capellou de la Torre či duem Kchun a mezikulturní dialog rozvinou v dialog odehrávající se přímo na jevišti. Vstupenky budou v prodeji už od středy 1. března!

Lípa Musica nabídne českoněmecké Jarní dialogy

3.2.2017 15:53 | Kultura

Spolek ARBOR - hlavní pořadatel MHF Lípa Musica - se již pět let snaží v rámci pořádaného Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica kultivovat česko-německé vztahy, a to nejen prezentací vynikajících německých umělců v Čechách, ale též setrvale posiluje svoji přítomnost v Sasku, kam vyváží nejlepší reprezentanty českého hudebního umění. Při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997 připravil spolek speciální projekt Jarní dialogy - dubnový minifestival, který je součástí Česko-německého kulturního jara a který ideu česko-německého dialogu Lípy Musicy navíc dále rozvine v dialog odehrávající se přímo na jevišti.

15. narozeniny Lípy Musicy korunoval koncert České filharmonie

11.11.2016 17:37 | Lípa Musica
15. ročník MHF Lípa Musica je minulostí, včera jej ve vyprodaném sále Domu kultury v Liberci završil galakoncert s prvním českým orchestrem.

S mládím to má smysl!

9.11.2016 12:26 | Lípa Musica

Výmluvný podtitul předposledního festivalového večera 15. ročníku MHF Lípa Musica "Má to smysl!" by mohl být mottem celého festivalu, v úterý 8. listopadu však symbolizoval důležitost probouzení lásky k hudbě u mladé generace. A o tom, že to českolipská Základní umělecká škole dělá s tou nejlepší péčí a vychovává domovskému městu Česká Lípa slibné talenty, se na vlastní uši přesvědčilo zcela zaplněné Jiráskovo divadlo

Sestry klavíru vystřídá pianista Kirill Gerstein

7.11.2016 08:35 | Lípa Musica

Vrchol oslav 15. výročí MHF Lípa Musica poznamená změna programu a obsazení. Z důvodu zranění ruky Katii Labèque sesterské klavírní duo 10. listopadu s Českou filharmonií v Liberci nevystoupí. Nahradí je původem ruský, dnes americký klavírní virtuos Kirill Gerstein a místo avizovaného Klavírního dvojkoncertu Francise Poulenca zazní Čajkovského Klavírní koncert č. 1 b moll op. 23 v urtextové verzi. Tu Kirill Gerstein nahrál v premiéře v roce 2015 a již ji uvedl s řadou světových orchestrů včetně České filharmonie, nicméně mimo Českou republiku. Jedná se o verzi tohoto populárního koncertu z roku 1879, která je založena na skladatelově dirigentské partituře a liší se podle Gersteina právě v klavírním partu. Verzi, jež byla posledních sto let uváděna, Čajkovskij sám nikdy neschválil ani nedirigoval, jedná se tedy o návrat věrný skladatelovým záměrům, a to v české premiéře. MHF Lípa Musica děkuje za pochopení!

Lípa Musica podpoří mladé talenty

7.11.2016 08:25 | Lípa Musica

Předposlední festivalový projekt, který patnácté narozeninové menu Lípy Musicy nabízí, bude věnován nejlepším talentům českolipské Základní umělecké školy. Mladí žáci se mnohdy poprvé představí na velkých koncertních prknech a navíc budou mít možnost spolupracovat i s renomovaným hostem. Koncert s výmluvným podtitulem Má to smysl! Proběhne v úterý 8. listopadu v Jiráskově divadle v České Lípě.