Českolipské děti dostanou nové herní prvky

Verze pro tisk |

V Dolní Libchavě se děti dočkají zcela nového dětského hřiště. Novinkami bude vylepšeno dětské hřiště v ul. Větrná a Park dětí v ul. 28. října.

„Stav českolipských dětských hřišť se s časem mění, technický stav herních prvků se zhoršuje, proto jsme se rozhodli vyměnit je tak, aby ty nové byly bezpečné a odpovídaly moderní době,“ uvádí místostarosta Juraj Raninec.

Zcela nové hřiště bude vybudováno v Dolní Libchavě. V této lokalitě hřiště léta chybí, a proto město vychází vstříc požadavkům občanů na jeho vybudování. Staré herní prvky budou vyměněny na dětském hřišti v ul. Větrná. Doplněno bude hřiště v Parku dětí v ul. 28. října, a to lezeckou stěnou popř. venkovními fitness prvky.

Ve výběrového řízení mezi pěti účastníky zvítězila firma FLORA SERVIS s.r.o, která dodá a instaluje herní prvky v hodnotě 1.790 800 Kč do 31. 7. 2017.
 

Nahoru