Děti se učí, aby dostaly průkaz cyklisty

Verze pro tisk |

Stovky cyklistů už vychovalo Dětské dopravní hřiště v České Lípě. Pravidelně tu probíhá dopravní výchova pro žáky 4. tříd, kteří získávají „Průkaz cyklisty“. Městská policie Česká Lípa – oddělení prevence kriminality - pro děti organizuje další dlouhodobé projekty, např. „Míček Hopík ve městě“.

„Jízda na kole děti velice baví. Na dopravním hřišti s nimi nacvičujeme jednotlivé dopravní situace blízké běžnému silničnímu provozu. Aby děti získaly „Průkaz cyklisty“, absolvují deset hodin, během nichž se seznámí se základy dopravních předpisů a vše si také vyzkouší v bezpečí silnic dopravního hřiště. Nakonec skládají zkoušky ze znalostí a dovedností, které se naučily, a absolvují test z dopravní výchovy,“ vysvětluje Eva Sadílková, která výuku vede.

Na dopravním hřišti probíhá výuka dopravní výchovy 5 dní v týdnu třikrát do roka. Jde o povinné cykly, které se dělí na podzimní výuku, zimní a jarní závěrečné zkoušky. Touto výukou dohromady projde 31 škol z České Lípy a Nového Boru včetně jejich spádových oblastí. Letos šlo např. o 1092 dětí.

Na dopravní výchovu navazují projektové dny pro žáky 6. - 8. tříd, kteří navštíví dopravní hřiště a plní zde různé úkoly, které souvisí s dopravní výchovou, a všichni si zajezdí i na cyklistických kolech. Další dlouhodobý projekt představuje kroužek „Mladého strážníka“, v němž se děti seznamují s činností městské policie, zvyšují si právní povědomí a odpovědnost za své jednání, pomocí her a soutěží se učí být správnými účastníky silničního provozu. Městská policie se tak snaží o prevenci sociálně patologických jevů, záškoláctví, vandalismu a násilí. Třetím dlouhodobým projektem se stal „Míček Hopík ve městě“, který se zaměřuje na primární prevenci úrazů dětí mateřských škol. Výuka probíhá formou pohádky, jde o to naučit děti, aby se uměly chovat v silničním provozu a aby uměly rozpoznat, jaká nebezpečí na ně mohou na silnici čekat.

Na provoz DDH přispívá kromě města Česká Lípa i Liberecký kraj. Letos díky dotaci 84 tisíc Kč přibydou na hřišti nové cyklistické helmy, jízdní kola, náhradní díly a další výbava.
 

Nahoru