Město Česká Lípa realizuje regeneraci sídliště Špičák

Verze pro tisk |

Komplexní regenerace celého území je cílem investic, které budou směřovat do sídliště Špičák v České Lípě. Město tu plánuje navýšit parkovací místa.

„Hlavním cílem veškerých úprav je oddělit pohyb chodců od dopravy a v rámci prostorových možností rozšířit parkovací místa, která tady obyvatelé zoufale postrádají. Nedostatek parkovacích míst výrazně ztěžuje i kvalitní zimní údržbu komunikací na sídlišti,“ říká místostarosta Juraj Raninec.

Čtyřicet milionů korun je v letošním rozpočtu města vyčleněno na další etapu postupné regenerace Špičáku, která bude letos zahájena ve dvou lokalitách. V oblasti hustě osídleného tzv. Malého Špičáku (zahrnující ulice Zhořelecká a Budyšínská) a v oblasti Bardějovské ulice. Dokončení realizace těchto lokalit se předpokládá cca v říjnu 2018. V současné době probíhá inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení staveb a příprava podkladů pro výběr dodavatelů staveb. Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku schválila dubnová rada města.

Cílem regenerace je vyřešit komplexně obě lokality z hlediska bezpečnosti chodců a navýšení parkovacích míst, proto se počítá s vybudováním nových chodníků, přechodů pro chodce, nových parkovacích stání včetně odlučovače ropných látek, veřejného osvětlení a s úpravou stávajících komunikací. Součástí regenerace území je rovněž koncepční dopravní řešení a provedení sadových úprav. V lokalitě ulic Budyšínská a Zhořelecká dojde k navýšení oficiálních parkovacích míst ze stávajících 147 na 265 a v lokalitě ulice Bardějovská ze 41 stávajících míst na 93.

Předpokládaná hodnota zakázky byla předběžně stanovena na 21 milionů pro ul. Bardějovskou a 29 mil. pro ul. Budyšínskou a Zhořeleckou. V roce 2018 bude kromě dokončení těchto dvou lokalit realizována další etapa regenerace, která se v letošním roce projekčně připravuje. Jedná se o ulici Vladimírskou, kde opět dojde ke koncepčnímu řešení této lokality, v rámci kterého budou vybudovány chodníky a nová parkovací místa.
 

Nahoru