12/2019

Verze pro tisk |

Procházel jsem si materiály zastupitelů na středeční zasedání. Stejně se doba změnila.

Když jsem s psaním o dění ve městě začínal, byly nám materiály odpírány. Občan musel sedět na zasedání, aby se některé věci dozvěděl. Třeba o tom, jak město pod vedením ODS obcuje, teda obchoduje s hodnými i zlými mafiány. Kdyby tenkrát byly materiály přístupnější, třeba by na Špičáku byla funkční rozhledna a prostor pod Špičákem by nehyzdila poloprázdná nákupní střediska.

Ale zpět k těm materiálům. Zaujalo mě například, že kraj musel obcím doplácet překročené výdaje na pořádání prezidentských voleb. Takových vyhozených peněz a na hradě samolibec bez empatie. Lípa například dostala navíc skoro sto tisíc. Všechny obce kraje skoro tři čtvrtě milionu. Škoda, že se nedozvíme, proč Lípa má doplatek o tolik vyšší než krajský Liberec.

Složku jsem otevřel ale kvůli jiným věcem. Třeba proto, abych zjistil, jakou částkou se chce město podílet na pořádání 18. ročníku festivalu Lípa Musica. Požadovaná výše daru je 800 tisíc korun, což podle přiloženého rozpočtu nepokryje ani náklady na propagaci.  Ty jsou 991 600 Kč. Umělecké honoráře 2 048 390 korun, osobní a ostatní osobní náklady vč. expertních služeb - 2.024.376 Kč, materiálové náklady - 215 000Kč, nemateriálové náklady - 1 588 169 Kč. Celkem 6 867 535 korun českých.

Co se týče příjmů, tak vstupenky vydělají asi 1 200 000 korun, jiné veřejné prostředky tvoří další tři miliony korun, sponzoři se skládají necelými dvěma miliony.

Osm set tisíc je hodně, ale když to srovnáme s tím, že zastupitelé odklepli čtyři sta tisíc Petrovi Novákovi na jeho cestu do USA, tak je to spíše málo. Hlavně, když si to zastupitelé obhájí před svými voliči.

O dotaci si požádal i Martin France. Na benefiční koncert Noc s hvězdami, který se uskuteční 3. srpna na zámku v Zahrádkách. Celkový rozpočet akce je 726 500 Kč. Po našem městě chce Martin France 80 000 korun. Výbor pro kulturu nedoporučil zastupitelům dotaci schválit. Především proto, že není známa dramaturgie akce, žádná z interpretů nemá vztah k Lípě a akce samotná se neuskuteční na území města. Výbor rozhodl jednomyslně.

O 150 tisíc si řekl Golf club Česká Lípa. V tomto případě výbor pro sport doporučilo poskytnout dotaci ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 100 tis. Kč.

V pátek jsem se zúčastnil besedy s Bohumírem Jánským, kterou uspořádal můj kolega Radek Tulka v ZUŠce. Tento text nám poslal před akcí: "Bohumír Janský se studiem pramenů Amazonky zabýval od roku 1990, kdy působil jako vysokoškolský učitel na dvou peruánských univerzitách - Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Limě a Universidad Nacional San Antonio Abad ve městě Cuzco. Během svého působení se seznámil s významným peruánským geografem Prof. Dr. Carlosem Peñaherrerou, který pomáhal se shromažďováním materiálů z předchozích výprav, které ve 20. století hledaly prameny Amazonky. Po jejich pečlivé analýze připravil B. Janský první expedici do Peru v r. 1995, během níž navštívil se skupinou studentů geografie PřF UK poprvé provincii Cailloma v horské oblasti Jižních Peruánských And. Teprve po dalších čtyřech letech organizoval spolu s kameramanem Vladimírem Šimkem expedici „Hatun Mayu 1999“ (v překladu z kečujštiny „Velká řeka“), při níž byla pomocí geodetických metod změřena řeka Carhuasanta a označena za hlavní pramen Amazonky.

Vzhledem k pochybnostem, které se tehdy objevily v zahraničním tisku (Itálie), byla zorganizována česko -peruánská expedice „Hatun Mayu 2000“, při níž byly změřeny délky a plochy povodí dalších tří horských řek v pramenné oblasti Amazonky.

Na základě výsledků obou předchozích expedic bylo konstatováno, že Amazonka nemá jediný pramen, ale jedná se o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera de Chila, kde pramení čtyři horské řeky – Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa a Sillanque a po soutoku vytvářejí řeku Lloquetu. Kromě detailní hydrografické mapy s přesnou lokalizací pramenů vytvořil tým prof. Janského první podrobnou mapu geologickou, geomorfologickou a pedologickou. Byly vydány knihy „K pramenům Amazonky“ (české vydání) a „Los Orígenes del Amazonas“ (španělské vydání) a publikována řada článků v zahraničních i domácích časopisech.“

Bývalá kolegyně Květa Menclová pro změnu opět přilákala do České Lípy Martina Hilského, který vystoupil nejen pro gymnazisty, ale i pro širokou veřejnost. Rozhovor s profesorem Hilským jste si mohli přečíst zde.

Dnešní průvodní fotka je z výstavy prací žáků Jirky Černého v budově ZUŠ. Je to opravdu síla. Doporučuji, když půjdete okolo, zadarmo si ji prohlédnout.

Nahoru

Komentáře

Re: 12/2019

A to jako kdyby byl na hradě někdo jinej, tak by ty peníze snad nebyly vyhozený ?

Nahoru

Re: 12/2019

Já byl od začátku proti přímé volbě, takže z mého pohledu jsou vyhozený i kdyby tam seděl kdokoliv.

Nahoru

Re: 12/2019

Ohledně přímé volby prezidenta- tak obrovský zásah do ústavního pořádku ČR už nikdy nepůjde napravit, bohužel. A pravdu má pan Bárta,že to jsou vyhozené peníze, i kdyby tam seděl kdokoliv. A že se nyní na Hradě chovají dle polního kuráta Oty Katze : To se nám to hoduje,když nám to jiní platěj? Proč by to nezkusili ? Přímá demokracie se často vymstí- viz Velká Britanie a referendum o odchodu z EU.Vzor parlamentarismu v troskách. A ti politici,kteří dávali obyvatelům před referendem falešné informace, teď mlčí a ke svým slovům se nehlásí ...
Hezký večer!

Nahoru