7/2020

Verze pro tisk |

Minulý týden (zde) jsem slíbil, že zkusím zjistit více o streetworkingu v České Lípě. Zeptal jsem se nejprve svého známého, který v K-centru pracuje.

Zajímal jsem se, jak v současnosti pracují streetworkeři. "Bylo pravidlem měnit stříkačky kus za kus, ale vždy byla nějaká benevolence, když měl někdo potřebu. Jak to funguje nyní? Já jako narkolaik nechápu, proč někdo stříkačku odhodí, když nemá jinou. Dostávají se do komunity stříkačky z nějakého jiného zdroje?" napsal jsem.

"Je to přesně tak. Kus za kus, ale nějaká benevolence tam je, aby nedocházelo ke sdílení. Jiný zdroj taky je. Dají se koupit normálně v lékárně. S vyšším nárůstem pohozených stříkaček se taky letos potýkáme, akorát ne všichni uživatelé jsou našimi klienty," dostalo se mi odpovědi.

Stejnou otázku jsem oficiálně mailem poslal i vedoucí kontaktního centra Vladimíře Matuchové Zaspalové. Ta mi poslala odpověď obsáhlejší.

Naši terénní pracovníci si vedou záznamy o počtu nalezených injekčních stříkaček a lokalit, zaznamenávají je do tzv. toxi mapy, kterou dávají k dispozici každoročně MP ČL. Z těch je vidno, že největší výskyt je mimo střed města. Ze statistik terénního programu vyplývá, že k žádnému výraznému nárůstu v této oblasti nedochází.

Pracovníci terénního programu (TP) aktivně vyhledávají a kontaktují lidi zneužívající ilegální drogy. Cílem činnosti je snižování sociálních a zdravotních rizik při zneužívání nelegálních drog pomocí principu „Harm Reduction“ (HR, minimalizace škodlivých dopadů při užívání OPL) dopadající především na širší obyvatelstvo ve městě. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Touto činností přispívají k prevenci a k ochraně veřejného zdraví, jako je výskyt infekčních nemocí - HIV/AIDS, hepatitida B a C, syfilis a přenosu do široké veřejnosti. Je nutno také zmínit činnost, která vede ke snižování rizik negativních sociálních důsledků – zejména se jedná o páchání trestní činnosti, výtržnictví, nezaměstnanost, problémy v rodinném a sociálním životě, ztráta sociálních návyků, desocializace, sociální izolace a vyloučení.

K většině nálezů odhozeného injekčního materiálu dochází spíše vně úplného centra města, jak ukazuje mapa z analýzy sběru injekčních stříkaček. Terénní pracovníci ošetřují celé Českolipsko v týmu o dvou lidech a na území města Česká Lípa jsou v lichém týdnu jednou, v sudém dvakrát. Pracovníci centrem prochází, ale zároveň musí zacházet i do jiných lokalit, např. kolem základních škol. Nelze tak každý den monitorovat jedno místo v počtu dvou pracovníků. Obavy veřejnosti nicméně nebereme na lehkou váhu. Nad rámec všeho seberou naši pracovníci odhozenou injekční stříkačku kdykoliv ji uvidí, protože nám není jedno, že se válejí ve veřejném prostoru. Dva pracovníci bohužel nemohou a nejsou schopni nahradit technické služby. Naši terénní pracovníci nejsou úklidová četa a naše práce jak terénních pracovníků, tak K-centra spočívá v poskytování zákonem definovaných sociálních službách.

Toxikomani, kteří využívají služeb terénního programu nebo přímo K-centra, jsou motivováni k tomu, aby přinesli použitou stříkačku. Za ni obdrží čistou, sterilní. Nedostávají je tedy zadarmo, jak si neznalá veřejnost může myslet.

Co se týká vašeho nepochopení, proč někdo odhodí použitou injekční stříkačku, tak to může být zapříčiněno více faktory, které ovlivňují chování uživatelů. Ti jsou ve stavu, kdy neví, co tím způsobují. Mnohdy je vytratí, nebo odhodí ze strachu. Určitá část latentních toxikomanů neví, že něco jako výměnný program existuje.

Mnoho odhozených injekčních stříkaček pochází od těch uživatelů drog, kteří do K-centra nechodí a nejsou napojeni na terénní program. Často se jedná o toxikomany, kteří městem pouze projíždějí. Další skupina uživatelů si kupuje injekční stříkačky v lékárnách volně prodejných. Tito toxikomani nejsou napojeni na protidrogové programy a tím nejsou a nemohou být motivováni k navracení stříkaček.“

Paní Matuchová mi ještě poslala dva odkazy na videa, která by měla veřejnost vidět, a tak je k článku přikládám.

 

 

Něco málo k mému týdnu

Nejvýživnější byla středa, kdy jsme s žáky navštívili Ekocentrum Zahrada v Mladé Boleslavi. Domácí zvířata, hendikepovaní dravci a sovy, tematicky zaměřená akvária, terária s hady a dalšími plazi, včetně kajmanů, hmyz, pavouci, exotičtí ptáci. Průvodkyně neustále vyprávěla. Opravdu dobrý tip na zážitek v centru města.

Další kapitolou našeho mladoboleslavského programu byla Jednohubka České filharmonie s názvem Jak se dělá hit, která byla věnována Mozartovi. Žáci si často poprvé uvědomili, že Malou noční hudbu notoricky znají, poprvé mohli slyšet operní zpěv anebo dokonce si i s parukou na hlavě zahrát s muzikanty z České filharmonie. Důstojný, citlivě připravený výchovný koncert byl pořádaný v sále Muzea Škoda.

Přikládám žákovské video (připomínám, že dětem uděláte radost, pokud se stanete odběrateli "TV Okna").

A ještě nějaké fotky:

Nahoru