30/2010 – 1. část

Verze pro tisk |

Uměl jsem si vybrat týden, kdy odjet z České Lípy. Nechci to více rozebírat. Poštu mám plnou různých tiskovek a dalších zpráv. Něco jsem vydal ještě včera v noci či dnes dopoledne jako samostatné články, něco vydal Ondra Víteček. Některé věci, které ztratily na aktuálnosti, ale přesto tvoří jakýsi dokument událostí, jsem časově seřadil do dnešního deníku. 

Nakonec toho bylo jedenáct stránek, tak jsem text raději rozdělil na dvě půlky.

Pondělí

Aktuální situace (tisková zpráva města Česká Lípa)

Řešením následků povodní v České Lípě se i dnes nepřetržitě zabývá pracovní skupina povodňového štábu, která zasedá na českolipské radnici již třetím dnem. V České Lípě postihly povodně zejména Dobranov, Dolní Libchavu, Dubici a Žíznikov a voda pomalu ustupuje. V tuto chvíli je na tom nejlépe Dolní Libchava, kde se už začíná uklízet.

„Operativně se snažíme řešit požadavky postižených občanů, kteří se na nás od rána obracejí.  Prosíme je však o trpělivost, neboť úklidové práce a odčerpávání vody můžeme ve spolupráci s hasiči naplno rozjet teprveaž opadne voda. Tento postup je nezbytný kvůli statice narušených objektů i komunikací,“ vysvětluje starostka Hana Moudrá, která předpokládá, že úklidové práce budou v plném rozsahu zahájeny nejdříve zítra.  „V danou chvíli se snažíme koordinovat nejenom účinnou technickou pomoc, spočívající mimo jiné v zajištění elektrocentrál či dodávek pitné vody, rozmístění velkokapacitních kontejnerů atp., ale i o koordinaci pomoci humanitární, která je rovněž nezbytná a za kterou moc děkujeme. V tuto chvíli se nám hlásí i dobrovolníci a na dnešním mimořádném zasedání rady města jsme odsouhlasili také zřízení konta humanitární sbírky. Pracovníci města pak objíždějí postižené lokality mimo jiné proto, aby zde předali důležité informace a vydali potvrzení pro zaměstnavatele postižených obyvatel. Kromě toho i město mapuje škody na svém majetku, které vznikly jak na místních komunikacích a mostech tak na objektech. „Jejich odhadovaná výše není zatím vyčíslena, ale určitě půjde do milionů,“ míní starostka.

Velká voda omezila i přístup do některých postižených lokalit. Bylo proto nezbytné upravit i trasy některých linek MHD. Uzavřen zůstává most v Žíznikově (ze směru od silnice II. tř. do Zákup a místní komunikace v Dubici. Dubice je tak obousměrně přístupná z ulice Dubické. (Další informace k povodním na www.mucl.cz)

České Švýcarsko zůstává turistickým rájem i po víkendových povodních (tisková zpráva OPS České Švýcarsko)

Národní parkČeské Švýcarsko a jeho okolí zůstává i přes víkendové ničivé povodně v Ústeckém a Libereckém kraji atraktivní turistickou lokalitou, kde lze bez jakýchkoliv mimořádných rizik strávit příjemnou dovolenou. Až na výjimky, jakými jsou například obce Hřensko a Srbská Kamenice, zůstala většina území národního parku povodní nedotčena a není důvod tuto lokalitu, která se od loňského roku pyšní titulem „Excelentní turistická destinace“, nenavštívit.

Návštěvníkům Českého Švýcarska nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, neboť hlavní turistické cíle zůstaly nedávnou katastrofou zcela nezasaženy.

„Většina území národního parku je především pro pěší turisty dobře dostupná, zásadnější omezení lze v podstatě očekávat pouze v bezprostředním okolí řeky Kamenice,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Obavy z návštěvy národního parku nejsou namístě, pouze na některých – již označených – místech je zapotřebí zvýšené opatrnosti v důsledku poškození povrchu cest.“

„Na většině míst se život vrátil do normálních kolejí, skalní útvary jsou nepoškozeny, pěší trasy i cyklostezky jsou až na výjimky schůdné a sjízdné, penziony, rozhledny i památky otevřené a České Švýcarsko tak stále zůstává ideálním místem pro letní i podzimní dovolenou. I pouhou svou návštěvou tedy návštěvníci regionu výrazně pomohou, neboť zrušením plánovaných pobytů a odlivem turistů by byl náš kraj zbytečně postižen podruhé,“ říká Marek Mráz, ředitel Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Základní informace o problematických lokalitách:

  • Obec Chřibská je již průjezdná i směrem na Jetřichovice, penziony normálně fungují
  • V obci Jetřichovice jsou komunikace v provozu, služby fungují včetně informačního střediska
  • Pravčická brána je otevřena a v provozu, přístup možný přes Mezní Louku - přes Gabrielinu stezku 6 km, cesta z Hřenska je uzavřena
  • Soutěsky Hřensko jsou zcela uzavřené včetně vnitřní části obce
  • Hlavní silnice Děčín – Hřensko – Bad Schandau je normálně průjezdná (uzavřena je jen část Hřensko - Mezní Louka, Hřensko -Janov)
  • Parník Poseidon na Labi prozatím nejezdí z důvodu zvýšené vody, ale tento týden (pravděpodobně od středy) by měl plavbu obnovit dle platného jízdního řádu
  • Turistický autobus – linka 434 - jezdí  na trase Děčín – Hřensko a zpět, pak pokračuje do Srbské  Kamenice – Jetřichovic –na  Mezní Louku –  do Mezné a zpět do Jetřichovic – Chřibské – Doubice – Krásné Lípy. DPMD tento týden připravuje aktuální novou trasu (Hřensko – Mezní Louka bude na delší dobu uzavřena) a aktuální jízdní řád. V této chvíli bohužel dochází ke zpoždění v jízdním řádu linky 434 z důvodu objížděk na nové “povodňové“ trase. (spoje z Děčína 6:05, 12:05 a 18:05 jezdí tento týden jen na trase Děčín – Hřensko a zpět a dále nepokračují)
  • Vlaková spojení fungují po celém Českém Švýcarsku (v případě poškození kolejí byla okamžitě zavedena náhradní autobusová doprava) – včetně spojení Rumburk – Krásná Lípa – Mikulášovice, Děčín – Hřensko – Bad Schandau, Rumburk – Rybniště – Jedlová – Benešov  nad Ploučnicí -Děčín apod.

Další podrobné informace o aktuálním stavu turistických atrakcí, tras a dopravních spojích budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz

Humanitární pomoc (tisková zpráva města Česká Lípa)

Dnes odpoledne dorazila do České Lípy dodávka balené pitné vody, kterou věnovala firma Aquacompany Alemánia a.s. Vodu do hasičské zbrojnice ve Staré Lípě přivezly čtyři vojenské transportéry a první, komu byla pitná voda vydána, jsou obce na Českolipsku, které rovněž postihla povodeň.

„Jako obec s rozšířenou působností se snažíme pomáhat i okolním obcím, které se stejně jako Česká lípa potýkají s následky povodní. Dnes ráno jsme proto přijali velkorysou nabídku více než 1600 balíků pitné vody, kterou prostřednictvím starostů už v tuto chvíli distribuujeme do postižených obcí. Jde vesměs o obce, které o vodu projevily zájem, neboť mají potíže se zásobováním pitné vody,“  zdůraznila starostka České Lípy Hana Moudrá. Zítra bude stejným způsobem dotčeným obcím distribuována také další humanitární pomoc v podobě pracovních pomůcek a nářadí, čistících prostředků atp., které pro postižené získala Česká Lípa od štědrých dárců. Jsou mezi nimi jak podnikatelské subjekty tak jednotlivci, kterým za rychlou a vstřícnou pomoc Česká Lípa jménem všech postižených moc děkuje. 

V tuto chvíli jsou nejvíce potřeba právě pracovní pomůcky (kbelíky, košťata, hadry) a nářadí (kolečka, lopaty).

Úterý

Novoborsko zasáhla blesková povodeň (tisková zpráva města Nový Bor)

Po dramatickém víkendu se na Novoborsku rozplynuly naděje, že se regionu na severu Čech vyhnou ničivé záplavy. Možná symbolicky přetekla u Trávníku i přehrada Naděje. Ztracený mladý lidský život v Lindavě už nikdo nevrátí, lidé postižení přírodní katastrofou se budou z šoku vzpamatovávat měsíce. Škody na majetku se pomalu začínají sčítat, ale v plné nahotě vyjde následek povodně najevo, až se vodní toky vrátí do původních koryt.

Povodňová komise obce s rozšířenou působností zasedala na novoborské radnici od sobotního rána do nedělního večera. “Vyřizovali jsme desítky telefonátů, kdy k nám volali o pomoc jak  představitelé šestnácti obcí spadající do našeho správního obvodu tak jednotliví občané. Úkolem obce s rozšířenou působností  ale není, aby pomoc zajišťovala. Pomáhali jsme ji hlavně organizovat, “ upozornil starosta Nového Boru Jindřich Mareš.  „Máme k dispozici databázi všech firem, které mohou vyjít vstříc v případě mimořádných událostí. Ve směru k obcím jsme pomoc koordinovali,  zprostředkovávali kontakty na tyto firmy,“ dodal na vysvětlenou  ing. Jaroslav Kulhánek, referent krizového řízení a namátkou jmenoval firmy Doležal, Herčík nebo Voka,  které navážely písek a kamenivo nebo daly k dispozici nákladní automobily. Na městském úřadu v Novém Boru zajistili mimo  jiné dovoz protipovodňových pytlů ze skladu HZS v Machníně a v České Lípě, organizovali odpojení elektřiny, sháněli velkokapacitní kontejnery na svoz odpadů po povodni. Už v neděli vyšla vstříc firma  Ladeo Česká Lípa specializovaná na likvidaci nebezpečného odpadu.  „Pro evakuované osoby v Kunraticích jme přivezli přikrývky,“ připomněl starosta a zmínil i novoborskou ZŠ U Lesa, která měla sloužit evakuovaným osobám z Lindavy v případě, kdyby se protrhla hráz rybníka v Kunraticích.  Čluny pro evakuaci měli připravené jak novoborští, tak i českolipští hasiči. „My jsme zprostředkovali dovoz materiálu na sanaci hráze,  šest plných  nákladních aut. Hráz naštěstí vydržela,“ dodal starosta.

Členové povodňové komise monitorovali stav vodních toků i situaci v obcích, osobně vyjeli do Svoru, Polevska i dalších zatopených oblastí. Jen do Lindavy se nemohli dostat. „Prakticky všemi obcemi, které patří do správního obvodu Nový Bor, se velká voda prohnala. Nejvíce postižené jsou Lindava,  Kunratice, Cvikov a Svor, v nichž některé domy vzala voda a některé možná budou muset být na základě rozhodnutí statika zbourané. V Mařenicích, ve Skalici a v Okrouhlé jsou zase nejvíce poškozené  komunikace a mosty přes vodní toky,“ shrnul Pavel Štyndl, tajemník povodňové komise a zároveň vedoucí organizační složky JSDH v Novém Boru.  Starosta se pozastavil u Nového Boru a jeho místních částí. „Drobné škody jsou na komunikacích v sousedním Polevsku, škody na soukromém majetku hlavně v Novém Boru-Arnultovicích, kde se velká voda prohnala několika garážemi a dokonce i domem.  S výjimkou zatopených sklepů  ale nejsou následné škody po přívalovém dešti mimořádně velké.“

Až na samé dno si o víkendu sáhli členové Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. V sobotu vyjížděli v půl deváté ráno a vrátili se v neděli kolem druhé hodiny, v neděli zasahovali od půl desáté až do večerních hodin. „Využili jsme veškerou techniku, kterou máme pro tyto případy k dispozici, včetně motorového člunu,“ podotkl Josef Kočí, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Novém Boru. Nejdramatičtější pro něj byla noční evakuace občanů v Kunraticích u Cvikova a v Lindavě. „Ve tmě člověk nevidí, kam šlape,  nedisciplinovanost některých lidí situaci dost komplikovala.  Na jedné straně chápu, že odmítali opustit svoje domovy, když se jim potok nebo říčka nezdály nebezpečné.  Ale když hladina Svitávky dramaticky stoupla, šlo pak o život zachraňovaným i nám hasičům.“

Jindřich Mareš vyzdvihuje solidaritu a nezištnou ochotu lidí. „Jakmile jsme je kontaktovali, prakticky okamžitě vyjeli na určené místo. Díky patří všem, kteří byli celý víkend na nohou a pomáhali, kde se dalo, naše hasiče nevyjímaje.“  Na pondělním jednání  rady města bylo na návrh starosty schváleno, aby město Nový Bor poskytlo 10 tisíc korun na nákup balené vody a čisticích prostředků pro obyvatele nejvíce postižených obcí z Novoborska. Pavel Štyndl také upozornil na humanitární sbírku, kterou zorganizují novoborští dobrovolní hasiči. „Do hasičské zbrojnice v Novém Boru mohou občané  nosit balenou vodu, čistící prostředky, pracovní pomůcky, a další věci pro ty, kteří při povodni utrpěli největší ztráty.“

Povodňové konto pro postižené obce

Pro místa postižená povodněmi zřídil Liberecký kraj povodňové konto  LIBERECKÝ KRAJ - POVODNĚ 2010,  na které je možné zaslat libovolnou finanční částku. Pomoc je určena postiženým obcím a jejich občanům a bude rozdělena podle požadavků starostů a potřeb lidí. Sbírka je zproštěna všech režijních nákladů a bude ukončena ke dni 31. prosince 2010. Konto je vedeno u Československé obchodní banky, a.s.

Číslo konta: 99111199/0300

Ztracený poník (zprávička od mluvčí České Lípy)

Na statek rodiny Koubkových v Heřmaničkách se dnes ráno zatoulal poník, a proto prosíme majitele, aby se o něj přihlásil buď přímo u Koubkových  anebo na Městské policii v České Lípě tel. 156. Poník mu bude vydán po prokázání jeho vlastnictví.

(O několik hodin došla zpráva, že se majitel poníka našel).

Zbytek vydám za chvíli.

Nahoru