Volební deník (11 - Dotazník ODS I)

Verze pro tisk |

Nejprve jsme si mysleli, že s námi ODS nemluví, ale nakonec z jejich strany přišly vyplněné dotazníky dva. Dnes vám nabízíme odpovědi Karla Dlouhého, trojky na liberecké kandidátce.

1. Můžete našim čtenářům jednoduše vysvětlit, proč by měli volit právě Vaše kandidáty?

Především proto, že mají zkušenosti z komunální i krajské politiky. Vědí, kde a v čem spočívají největší problémy. Dále mají jasno v ekonomické oblasti, zejména v nutnosti reforem a nejsou to jen prázdná slova, protože jak v hospodaření měst, tak i kraje byly výsledky velmi dobré a hovoří za vše.
Dále jsou to lidé jasně pravicoví, kteří by nikdy nešli pohodlnou cestou velké koalice s ČSSD a rozhodně nikdy s komunisty.

2. Co je klíčovým tématem vaší kampaně?

Mým osobním tématem je snaha  o zlepšení postavení podnikajících lidí u nás. Já podnikám 20 let jako fyzická osoba a vím v čem tkví největší problémy těch, kteří se živí sami a dávají práci ostatním. Mohl bych uvést celou škálu problémů, které živnostníkům komplikují zbytečně práci, například placení daní z nezaplacených faktur, časté změny vyhlášek a zákonů, ale to by byl dlouhý výčet.
Každopádně jsou podnikatelé jediní, kdo naplňují příjmovou stránku rozpočtu a z jejichž úsilí společnost bohatne, proto by se k nim mělo z tohoto úhlu přistupovat. Ne privilegia, ale rovný přístup a vážnost.

3. Jak se stavíte k následujícím tématům, které v současnosti hýbou společností?

a) finanční krize

Finanční krize se vyřeší jenom tak, že stát podpoří soukromý sektor. To souvisí s tím, co jsem uvedl v předchozí otázce. Nemusí jej podporovat formou pobídek, to je cesta do pekel, ale nepřekážet, nekomplikovat činnost a nevydávat demotivující vyhlášky a zákony.

b) poplatky ve zdravotnictví

Poplatky ve zdravotnictví mají velice dobré výsledky. Je to nejlepší cesta k solidaritě a úsporám ve zdravotnictví. Rušení poplatků je populistickým krokem zpět a jsem přesvědčen, že je to umělé téma. Omezit plýtvání je přece správné a zavedení stropů pro těžce nemocné důchodce je solidární a na to rád zanedbatelnou částkou 30Kč přispěji.

c) klesající výdaje na školství a vědu

Výdaje je nutné navýšit, ale musí to být takovou formou, aby s prostředky do školství i vědy bylo racionálně nakládáno. Jsem pro placení školného, ale se státní garancí půjček. To má hned dva efekty: jednak se výuka zkvalitní a odstraní se skupina dlouhodobě studujících, tzv.věčných studentů a jednak se vysoké školství stane snáze dostupné pro děti z nízkopříjmových skupin. Dnes je investice na studium velkou zátěží pro rodiče, kteří své potomky na škole vydržují. Pokud by si po studiích absolventi vše spláceli formou procentuální srážky z platu, pak by to nebyl problém.
Ale je to širší téma.

d) nepřizpůsobiví občané vs. xenofobní jednání některých občanů

Jedinou cestou je odstranění příčiny. Dnes jsme svědky pokusů o řešení pouze následků. Domnívám se, že vše začíná ve kvalitním vzdělání a přijímání správných návyků v dětství. Tam bych kladl největší důraz formou cukru a biče. Xenofobii a rasismus zásadně odmítám. Jsem však přesvědčen, že největší odpor působí vědomí, že skupina nepřizpůsobivých zneužívá dávky, nedodržuje podmínky slušného společného soužití a porušuje zákony ve větší míře, než většinová společnost. Pokud bude mezi lidmi přetrvávat tento pocit nespravedlivého přístupu, bude to vždy mít efekt nesnášenlivosti vůči těmto skupinám. Dejme jim spravedlivou šanci na normální slušný život.

e) klientelismus, propojení byznysu a politiky

Propojení byznysu a politiky se mi nelíbí o nic víc než většině občanů u nás. Jedinou cestou je transparentnost při zadávání všech veřejných zakázek.
Bohužel je nepřehledný a složitý systém čerpání evropských fondů a jiných dotací. Pokud je něco takto složité a zbytečně komplikované, vždy to vytváří prostor pro různé machinace. Je to problém, který by měla důsledně řešit celá politická elita. Není možné nějaké lokální řešení. Naopak musí být komplexní, měli by jej navrhnout odborníci a musí to prosazovat všechny strany, aby se pravidla neměnila každé volební období.
Za nejnespravedlivější projev klientelismu považuji pobídky, které vlády ČSSD poskytovaly zahraničním "montovnám". ODS proti tomu tehdy velmi důrazně vystupovala, ale marně. Dnes těmto dotovaným společnostem končí daňové prázdniny a výhody, takže zde své haly opouštějí a přesunují se za lepšími podmínkami. Nespravedlivé to bylo hlavně vůči našim výrobcům a plátcům daní. Vždyť za peníze z daní našich podnikatelů a zaměstnanců získávala zahraniční konkurence veliké výhody: levné pozemky, peníze na výstavbu výrobních hal a ještě úlevy na daních!
 
3. Zajíci se sice mají sčítat až po honu, ale odpovězte, prosím, se kterým kandidujícím subjektem byste nejraději spolupracovali. Se kterým subjektem v žádném případě či raději ne?

Spolupráce je možná s každým, kdo prosazuje zodpovědnou politiku a je ochoten prosazovat řešení ve prospěch státu. Předem nemohu nic vyloučit, ale rozhodně si nedokážu představit spolupráci s komunisty a ani se současnou ČSSD.

4. Hodláte nějakým způsobem lobbovat za náš region? Jak?

Poslanec není primárně lobbyistou za svůj region. Nejlépe mohu kraji posloužit podporou všech aktivních lidí v ČR. Když bude usnadněno podnikání, jak jsem zmínil v úvodu, může to přinést větší zaměstnanost, vyšší export výrobků našich regionálních výrobců, rozvoj průmyslu i cestovního ruchu. To je jediná cesta k prosperitě a slušné životní úrovni lidí všude, tedy i u nás v našem kraji. Pokud budu mít šanci podpořit jakýkoliv smysluplný projekt, tak samozřejmě nebudu váhat.

5. Voličům jsou trnem v oku některé poslanecké výhody. Napadají vás některé, které by bylo lepší zrušit? A napadají Vás některé, které by se měly zavést?

To je věčné téma. Já bych podpořil řešení, které by celý systém zpřehlednilo. Ono se přeci nejedná jen o poslance, ale také o státní správu, jen se o ní tolik nemluví. Pokud jsou prostředky na platy a náhrady placeny z veřejných prostředků, měl by být systém přehledný a logický. Nevidím důvod, proč by neměly být platy sjednocené v určitých kategoriích. Například plat poslance a plat ředitele odboru ministerstva 1:1, předseda a místopředsedové odměnu ve výši platu třeba ministra a náměstků.
A náhrady? Optimálně stanovený paušál. Jedna částka na pokrytí všech služeb, asistenčními službami počínaje až po cestovné a telefon. Samozřejmě s ohledem na vzdálenost, ale v naší malé republice to zas takové dálavy nejsou.

Ještě k tomu musím dodat jeden svůj postoj. Jestliže máme jako stát problémy a voláme po určité střídmosti ve všech výdajích, pak v tom průšvihu musíme být všichni stejně. Nemohu chtít po někom, aby si utáhl opasek a sám žít ze státního nad standard. Výdaje na celý parlament jsou nepatrnou kapkou v rozpočtu, ale tady nejde o peníze, ale o vědomí, že poslanec jde příkladem a je součástí společnosti, že jsme všichni na stejné lodi a že elita udává vzorce jednání. Bude-li se chovat slušně a skromně, dává příklad všem ostatním.

6. Jakou odhadujete volební účast a kolik procent voličů podpoří právě vás?

To je sázka do loterie. Tipuji účast mezi 60 - 65%, ale přál bych si daleko více. Nedokážu odhadnout kolik dostane ODS v Libereckém kraji, ale doufám, že to bude více než jinde.
U nás totiž, a pro Jablonecko to platí zejména, byli lidé odnepaměti zvyklí se o sebe zodpovědně postarat. Mačkáři z malých driket věděli, že se musí předzásobit na zimu, jinak nepřežijí. Žádné podpory nebyly a neexistovalo žádné spoléhání na štědrost státu. Bylo to drsné a v těch našich lidech to zůstalo. Díky jejich úsilí a pracovitosti byl Jablonec významným výrobce a exportérem zejména bižuterie, skla a dalších výrobků (s knoflíky udělal "díru do světa"). I za období budování socialismu ta tradice, byť dosti zdeformovaná, pokračovala. Tady lidé znají cenu práce a nenechají se napálit na populistické milodary. Jsem optimista.

Napište, prosím, kdo za Váš subjekt dotazník vyplňoval.

Ing.Karel Dlouhý, kandidát za ODS na třetím místě v Libereckém kraji.

Nahoru