Volební deník (13 - Dotazník ČSSD)

Verze pro tisk |

Cyrila Zapletala jsem označil za nejvážnějšího kandidáta na místo poslance za Českolipsko. Pod vyplněný dotazník za Českou stranu sociálně demokratickou se podepsal právě on.

1. Můžete našim čtenářům jednoduše vysvětlit, proč by měli volit právě Vaše kandidáty?
 Protože ČSSD má nejlepší program pro občany této země.


2. Co je klíčovým tématem vaší kampaně?
 Když shrneme všechna témata, která ČSSD v tomto předvolebním období komunikuje, pak mohu říci, že cílem je, aby se lidem v naší zemi žilo lépe.


3. Jak se stavíte k následujícím tématům, které v současnosti hýbou společností?
a) finanční krize

Je nutné zastavit růst státního dluhu a plánovaně ho začít snižovat, ovšem za pomoci jiných nástrojů, než které nabízí pravice


b) poplatky ve zdravotnictví
Zásadně odmítám poplatky ve zdravotnictví, a to především za návštěvu u lékaře a za položku na receptu. Myslím, že je možné akceptovat jediný poplatek, a to za pobyt v nemocnici. Poplatky, tak jak jsou nastaveny, neřeší problémy ve zdravotnictví – nejsou příjmy zdravotního systému, ale jednotlivých lékařů, zdravotnických zařízení a lékárníků. Toto považuji za nesystémové.


c) klesající výdaje na školství a vědu
Celý systém vzdělávání je podfinancovaný. Tento stav se negativně projevuje především nezájmem kvalifikovaných pedagogů o tuto velice zodpovědnou, nicméně dnes špatně placenou, práci. Jestliže chceme mít vzdělané občany, kteří přinesou společnosti svojí kvalifikovanou prací větší příjmy, musíme do této oblasti investovat. Čímž nemám na mysli pouhé „nalití“ finančních prostředků, ale restrukturalizaci odvětví. Dnes například máme velké množství středních škol s velmi různou kvalitou výuky a úrovně vzdělání studentů. Vysoké školy zase nemají dostatečné množství mladých lidí, zajímajících se o vědu a výzkum. Otázek, které je třeba v této oblasti řešit, je celá řada.


d) nepřizpůsobiví občané vs. xenofobní jednání některých občanů
Jakékoliv xenofobní, rasistické a jiné nenávistné a diskriminační jednání je třeba jednoznačně odmítnout.


e) klientelismus, propojení byznysu a politiky
Vztah mezi byznysem a politikou - pokud se odehrává v přesně stanovených mantinelech - není třeba démonizovat. Je přínosné, když například politici berou s sebou na zahraniční cesty skupinu podnikatelů, neboť to přispívá k podpoře a rozvoji podnikání, obchodu a dobrým obchodním vztahům se zahraničím. Nicméně zdůrazňuji, že toto spojení nesmí v žádném případě sloužit k osobnímu prospěchu jednotlivců.


4. Zajíci se sice mají sčítat až po honu, ale odpovězte, prosím, se kterým kandidujícím subjektem byste nejraději spolupracovali. Se kterým subjektem v žádném případě či raději ne?
 Spolupráce je možná napříč politickým spektrem, najdou-li se styčné body v programech jednotlivých stran.


5. Hodláte nějakým způsobem lobovat za náš region? Jak?
 Za zájmy regionu bojuji už celé čtyři roky, co jsem poslancem, a nehodlám na tom nic měnit ani po příštích volbách. Jsem ve spojení s představiteli regionů, starosty měst a obcí a snažím se přenášet jejich požadavky a problémy na exekutivu. Tak se mnohé problémy daří řešit rychleji. Stejně tak jsem pravidelně k dispozici občanům, kteří mě buď navštěvují v poslanecké kanceláři v České Lípě, nebo se kterými se setkávám při návštěvách měst, institucí a podniků. Myslím, že kdo sleduje moji práci v regionu, ví přesně, jak mu pomáhám.


6. Voličům jsou trnem v oku některé poslanecké výhody. Napadají vás některé, které by bylo lepší zrušit? A napadají Vás některé, které by se měly zavést?
 Osobně bych je zrušil všechny. Podle mne jsou zdrojem zbytečného napětí mezi občany a poslanci.


7. Jakou odhadujete volební účast a kolik procent voličů podpoří právě vás?
 Odhaduji, že k volbám přijde 60 až 65 procent oprávněných voličů. Věřím, že ČSSD bude volit 25 až 30 procent občanů.

Cyril Zapletal, poslanec a kandidát do PSP ČR.

 

Nahoru