Volební deník (18 – Dotazník Jaroslava Švehly)

Verze pro tisk |

Definitivně končíme s květnovými předvolebními dotazníky. Večer ještě vyjde rozhovor s kandidátem ČSSD Cyrilem Zapletalem.

1. Můžete našim čtenářům jednoduše vysvětlit, proč by měli volit právě Vaše kandidáty?

Všichni kandidáti na kandidátce ODS mají zkušenosti z komunální a někteří i z regionální politiky. Jsou čitelní ve svých názorech a jsem přesvědčen, že každý z nich by mohl vykonávat zodpovědně funkci poslance.

2. Co je klíčovým tématem vaší kampaně?

Já osobně se zaměřuji na problematiku rozvoje měst a obcí, čerpání strukturálních fondů z EU. Mám k tomuto tématu velice blízko, jelikož druhé volební období jsem místostarostou ve Cvikově a druhé volební období jsem krajský zastupitel. Chtěl bych, aby se zlepšilo financování obcí a malých měst, jelikož současný model zvýhodňuje velká města a hlavně Hlavní město Prahu.

3. Jak se stavíte k následujícím tématům, které v současnosti hýbou společností?

a) finanční krize

Finanční krize je celosvětový fenomén, velice těžko ji může naše republika řešit samostatně. Stát by měl podporovat exportéry, kteří vyvážejí zboží do zahraničí. Je nutné zajistit pro podnikatelské subjekty, ať se jedná o živnostníky, malé firmy, ale i velké a.s. průhledné právní prostředí. Nezvyšovat daně, vydávat co nejméně zákonů, které omezují a znesnadňují činnost těmto podnikatelským subjektům.

b) poplatky ve zdravotnictví

Domnívám se, že poplatky ve zdravotnictví výrazným způsobem zabránily zbytečnému plýtvání a tím zbylo více finančních prostředků na drahou léčbu závažných chorob. Dalším pozitivem je zavedení stropů, které výrazně pomohlo chronicky nemocným, kteří museli v minulosti doplácet vysoké částky za doplatky na léky. Jejich zrušení výrazně zhorší dostupnost a kvalitu lékařské péče.

c) klesající výdaje na školství a vědu
 
Školství a věda je jedna z nejdůležitějších oblastí našeho života. Je nutné zvýšit výdaje na základní a střední školství. Jsem přesvědčen, že zavedení školného na vysokých školách by přineslo chybějící finanční prostředky. Studenti by si více vážili možnosti studovat. Samozřejmě pokud se řekne školné na vysokých školách, je nutné dodat, že by stát garantoval možnost půjček s odloženou splatností, tak aby absolventi vysokých škol mohli splácet tento úvěr, až nastoupí do zaměstnání.

d) nepřizpůsobiví občané vs. xenofobní jednání některých občanů

Nepřizpůsobiví občané, zneužívají dávky, nedodržují podmínky slušného soužití, porušují zákony. To je živná půda pro skupiny vyznávající rasismus a xenofobii. Jsem přesvědčen, že systém sociálních dávek a podpor nemůže působit plošně a je potřebné změnit tento systém na individuální. Část občanů parazituje na systému sociálních dávek a zneužívá je. Jsou to osoby nezaměstnatelné, které si práci nehledají a chtějí žít pouze z různých podpor a dávek. Změnou systému dojde k oddělení těch, kteří nechtějí pracovat a těch, kteří si práci aktivně hledají. Těmto občanům má společnost pomoci. Aktivní občany, kteří ztratili práci, musí stát podporovat.


d) klientelismus, propojení byznysu a politiky

O klientelismu se stále hovoří. Já pracuji 8 let jako místostarosta a 6 let jako krajský zastupitel. Musím říci, že jsem se s korupcí nesetkal. Netvrdím, že neexistuje, ale je to o lidech a o průhlednosti veřejných zakázek.


3. Zajíci se sice mají sčítat až po honu, ale odpovězte, prosím, se kterým kandidujícím subjektem byste nejraději spolupracovali. Se kterým subjektem v žádném případě či raději ne?

Jsem přesvědčen, že náš stát je ve velice složité finanční situaci. ODS by měla spolupracovat se všemi stranami, které chtějí šetřit a zabránit zvyšování státního dluhu.  Mohu vyloučit spolupráci s KSČM, ale i s ČSSD.

4. Hodláte nějakým způsobem lobbovat za náš region? Jak?

Jako krajský zastupitel jsem se snažil podporovat projekty, které měly smysl. Domnívám se, že i z poslanecké sněmovny se dají podpořit projekty, které budou pomáhat tomuto regionu, zvláště pokud by došlo k vytváření pracovních míst..

5. Voličům jsou trnem v oku některé poslanecké výhody. Napadají vás některé, které by bylo lepší zrušit? A napadají Vás některé, které by se měly zavést?

Protože jsem poslancem nebyl, tak ani detailně nevím, jaké poslanecké výhody jsou. Vím, že se mluví o cestovních náhradách. Ty bych samozřejmě zdanil.

6. Jakou odhadujete volební účast a kolik procent voličů podpoří právě vás?

Myslím si, že volební účast bude podobná jako před 4 lety, tedy zhruba kolem 64 %. Kolik procent získá ODS si netroufám předpovídat, ale byl bych spokojen, kdyby výsledek ODS byl jako před 4 lety, tedy přes 30% .


Napište, prosím, kdo za Váš subjekt dotazník vyplňoval.

JUDr. Jaroslav Švehla, 4 na kandidátce ODS v Libereckém kraji.

Nahoru