Jana Kolářová: Vidět divadlo z trochu jiného úhlu

Verze pro tisk |

Část kulturychtivých Českolipanů žije v posledních letech amatérským divadlem. Hojnou účast zaznamenávají jak každoroční premiéry a reprízy domácího DK Jirásek, tak i hostující soubory v rámci přehlídky Českolipský divadelní podzim. Velké přízni se těší i středoškolský soubor Divadelní klub mladých. Nejen členové těchto souborů se pak sejdou vždy v půli března na tradiční soutěži monologů a dialogů, na krajském kole O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků. Celodenní akce v Jiráskově divadle se letošní rok, opět za finanční podpory města Česká Lípa, koná již po 39. Organizačně ji zajišťuje členka DK Jirásek Jana Kolářová, s níž jsme si povídali nejen o letošním ročníku.

Jak dlouho se organizací této akce zabýváš?

Se soutěží O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků jsem spjata od samého začátku, kdy se krajská kola začala konat v našem divadle, tedy od r. 1978; celkově je soutěž o 6 let starší. Organizace jsme se ujali s Mirkem Kučabou a hned na prvním ročníku konaném u nás jsme si spolu soutěžně střihli dialog ze hry Strašidla. S Mirkem jsem dělala dialog asi osmkrát, většinou jsme postoupili do národního kola, ze kterého máme vesměs dobrá umístění s diplomy. Od r. 2014 organizuju soutěž sama, Mirek vypomáhá, já k tomu ještě výstupy uvádím. Takže motivace je jasná, baví mě to.

Jak se za tu dobu podle tebe Pohárek proměnil? S jakou diváckou a hereckou podporou se potkává nyní?

Nemyslím, že by se soutěž nějak radikálně ve své historii změnila. Jen k ní přibyla asi před 20 lety soutěž zvaná Kandrdásek, které se účastní děti a mládež do 18 let. Obě kategorie jsou zastoupeny tak akorát, ani málo, ani moc. Ptáš se na diváky? To jsou ti, co doprovázejí své soutěžící kamarády, u dětí pak dospělácký doprovod. Bohužel soutěž českolipské diváky nepřilákala, až na malé výjimky, přestože jsme v minulosti měli akci pravidelně na plakátech.

Proč bych měl jako divák zavítat onen den do Jiráskova divadla?

Vždycky je se na co dívat, z čeho se poučit, čemu se zasmát a vidět divadlo z trochu jiného úhlu než při celovečerních inscenacích. A je to pestré. Atraktivita pro soutěžící tkví v tom, že si mohou zahrát roli, po které touží, ale jejich domácí soubor tu hru z nějakých důvodů hrát nemůže.

Jak obecně vypadá průběh této akce?

Průběh Pohárku a Kandrdásku je prostý. Každý soutěžící musí podat včas přihlášku se všemi náležitostmi, pak přijede, přečte si rozlosování, které dělám předem, a vyčká, až ho zavolám k vystoupení. Nejdříve proběhne Kandrdásek, pak Pohárek, v pauzách má porota prostor pro poradu. Soutěž proběhne a porota určí vítěze. Nejprve však ke každému výstupu proběhne krátké hodnocení.

Kdo se akce účastní jako soutěžící?

Většinou soutěží děti od šesti let výš, u dospělých amatérští herci až do důchodového věku. Zkrátka je to věkově neomezeno. Jezdí k nám z Děčína, Litoměřic, Postoloprt, Ústí nad Labem, Rumburka, Zákup, Nového Boru a samozřejmě nechybí Česká Lípa.

Objevily se v posledních letech na pohárku nějaké mimořádné talenty?

Talenty se objevují v každém ročníku. Nikdy jsme se na regionálním kole nesetkali s nějakým propadákem. Pokud si dobře vzpomínám, Pohárku se kdysi dávno úspěšně zúčastnily naše rodačky Denisa Nová a Stáňa Dašková, obě jsou dnes profesionálními herečkami.

Jaké texty si většinou soutěžící vybírají?

Jednou je víc klasických textů, pak zase těch současnějších. Někdy je víc výstupů komediálních, jindy je víc témat vážných. Objevují se autoři čeští i zahraniční. Zkrátka jak kdo chce, omezení je pouze v minutáži.

Kdo rozhoduje o vítězích?

Naše porota je vždy tříčlenná a už se v ní vystřídali jak profesionálové, tak významní amatérští režiséři nebo herci. Předem se seznámí s texty soutěžních výstupů, které soutěžící musí dodat s přihláškou. Posuzují výběr textu vzhledem k věku, to především u Kandrdásku, pochopení textu, situace – to musí vycházet ze znalosti celé hry. Hodnotí se jevištní řeč, jevištní jednání, rytmus, jevištní pohyb. Je toho hodně.

Čeho ty si u vystupujících všímáš a oceňuješ to?

Vždycky mám radost z mladé generace, kterou to divadlo baví, přijedou, ukážou, co v nich je. Ale stejnou radost mám i z těch starších. Výstupy vnímám komplexně – od výběru textu až po provedení, všechno spolu souvisí. Ale nekritizuju, to přenechávám porotě. (smích)

39. O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků & Kandrdásek, 19. 3., od 10:00, Jiráskovo divadlo, Česká Lípa, uzávěrka přihlášek pro soutěžící je 10. 3.
 

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru