Česká Lípa má projektanta na rekonstrukci Kounicova domu

Verze pro tisk |

Pět let po ničivém požáru se památkově chráněná budova takzvaného Kounicova domu v centru České Lípy nadechuje k nové životní etapě. Město Česká Lípa totiž vysoutěžilo projektanta, který bude mít na starosti kompletní projektovou přípravu rekonstrukce této historicky cenné budovy. Českolipští radní přidělili veřejnou zakázku vítěznému uchazeči na svém jednání 5. května.

Náročný projekt radní svěřili do rukou týmu v čele s architektem Ondřejem Tučkem, který zakázku zpracuje za 8,3 mil. Kč. Jejich úkolem bude nejen zpracovat studii řešení celého objektu, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a následně prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale provést také podrobný stavebně technický průzkum a inženýrskou činnost. Všechny tyto práce by architektonickému týmu měly trvat zhruba 16 měsíců. Po výběru dodavatele stavby bude jejich posledním úkolem autorský dozor v průběhu rekonstrukce Kounicova domu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin. 

„Jedná se o velmi náročný projekt rekonstrukce historicky cenné budovy, chtěli jsme tedy mít jistotu, že zakázku svěříme do správných rukou. Hodnotícím kritériem pro výběr projektanta tak byla kromě ceny také kvalita realizačního týmu. Dodané podklady hodnotili tři nezávislí odborní poradci a tým pana architekta Tučka získal co do kvality nejvyšší hodnocení. Věříme tedy, že vše proběhne bez výraznějších problémů,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož. 

Ve lhůtě 16 měsíců, které oborníci mají pro zpracování všech podkladů k dispozici, není zahrnutý čas potřebný pro správní řízení nutná k vyřízení všech povolení. Pokud se ale nic nezasekne ani v této oblasti, prováděcí projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby by měla být hotová na konci roku 2021. 

„V průběhu přípravy projektové dokumentace opět počítáme s pořádáním pravidelných takzvaných výrobních výborů. Na těchto schůzkách se budou s projektanty scházet pracovníci všech zainteresovaných odborů města a Národního památkového ústavu, ale především také pracovníci Domu dětí a mládeže Libertin a diskutovat nad chystanými změnami a budoucím provozem domu. Tento postup se nám osvědčil již při přípravě projektu Jiráskova divadla a chceme jej tak aplikovat i u dalších velkých projektů, které chystáme,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Kounicův dům je kulturní památka postavená na konci 18. století. Za dobu své existence prošla několika požáry, k tomu největšímu došlo před 200 lety, k tomu poslednímu pak v květnu 2015. Město Česká Lípa koupilo poničený objekt na podzim roku 2018. Od března do prosince loňského roku prošla budova statickým zajištěním, dům tak má i provizorní střechu, která ji chrání před zatékáním. Statické zajištění měla na starosti firma PSD Děčín, s.r.o. a městskou kasu tato akce přišla na zhruba 8 mil. Kč. V červnu 2019 rozhodli zastupitelé o rekonstrukci objektu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin, který se sem po rekonstrukci přestěhuje z církevního objektu na Škroupově náměstí.
 

Nahoru