Mimořádná pomoc seniorům

Verze pro tisk |

Prosíme všechny, kteří mohou, aby v této době pomáhali především seniorům, kteří se nemohou obrátit na svoji rodinu, přátele nebo sousedy. Pokud víte o seniorovi, který se v této době ocitl bez pomoci, prosíme, informujte jej o možnosti využití naší českolipské pečovatelské služby.

Na letáčku níže najdete všechny potřebné informace.

Ačkoli se snažíme rozšiřovat letáček přes všechny naše informační kanály, rádi bychom jej také roznesli do schránek. Prvních 5. 000 letáčků bude k dispozici ve středu. Všichni, kteří by chtěli s roznosem letáčků pomoci, si je mohou vyzvednout ve středu 18. března od 9:00 do 12:00 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Děčínské ulici (budova mezi soudem a finančním úřadem). Každý dobrovolník našim pracovnicím nahlásí, kam letáčky roznese – ideálně v jeho bydlišti – a my budeme hlídat, abyste se nedublovali.

Všechny dobrovolníky prosíme, aby vstupovali pokud možno jednotlivě a měli zakrytá ústa a nos. Děkujeme všem, kteří se nám rozhodnou pomoci!!! Moc si toho vážíme.

Všichni dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci přímo se zajištěním služeb, tj. s nákupy nebo vyzvednutím léků, prosíme ozvěte se na tel. číslo 604 735 418 (volejte v pracovní dny 8:00 - 15:00).

Hlavně a především chceme poděkovat našim pracovnicím pečovatelské služby a celé příspěvkové organizaci Sociální služby. Jste naše hvězdy, díky!

Služba platí jen pro občany České Lípy a všech přidružených obcí. Občané jiných měst a obcí se mohou obracet na svoje radnice, k dispozici je také sdružení Adra nebo Farní charita Česká Lípa.

Nahoru