Pět otázek pro starostku České Lípy (10/2020)

Verze pro tisk |

Bylo pro Českou Lípu výhodně, když starostka měla částečný úvazek i na Kraji? Bude další ročník participativního rozpočtu? Lávka pro pěší Z Kopečku na Svárov.

Město poměrně rychle zareagovalo a obnovilo některé mechanismy z jarní koronakrize. Jsou v opatřeních města nějaké nové prvky?

Máme jistou výhodu, že jsme tuto situaci zažili už na jaře, a tedy máme některé úkony již „nacvičené“ a umíme je poměrně rychle uvést v život. Kromě občanů, kteří k nám na úřad chodí, se snažíme maximálně chránit také naše zaměstnance. Snažíme se starat o seniory, kterým jsme opět nabídli mimořádnou pomoc, v tomto směru jsme navázali nově spolupráci s tísňovou linkou Anděl strážný, kterou mohou naši senioři také využít. Také se chceme postarat o naše seniory v sociálních zařízeních, vymýšlíme, jak bychom jim zpestřili dobu, kterou musejí trávit v zařízení bez toho, aniž by viděli své blízké. Neustále přemýšlíme, jak bychom pomohli a zároveň se snažíme, aby se „normální život“ úplně nezastavil, takže dál pracujeme na rozdělaných projektech, připravujeme další. Záleží nám na tom, aby naši občané měli naději, že bude také něco „po tom“.

Počítá se s nějakým dalším ročníkem participativního rozpočtu?

Ano, stále s tímto projektem počítáme. Nový ročník a upravená pravidla bychom chtěli vyhlásit v příštím roce, ve kterém by mohli občané podávat své návrhy. Vítězné návrhy bychom poté chtěli realizovat v roce 2022. I když je tento projekt pro úředníky administrativní a časová zátěž, je vždy dobře, když veřejnost dostane šanci takto přímo rozhodovat o dění ve městě, proto bychom občanům tuto možnost nechtěli vzít.

Mnoho lidí si pochvaluje, že nyní budete pracovat jen pro město a ne pro kraj. Jiní se zase bojí, že ve vedení kraje nebude mít Česká Lípa svého zástupce. Jak to vnímáte vy? Je pro město nová situace spíše výhodou nebo nevýhodou?

Mojí snahou bylo pracovat ze všech sil pro město i v době, kdy jsem byla na částečný úvazek i na kraji. Proto je v současné době rozjeta řada významných projektů, které bychom chtěli buď dokončit nebo alespoň začít do roku 2022. Ve chvíli, kdy pracujete na dvou frontách, je potřeba vynaložit více úsilí, ale jsem přesvědčena, že to pro naše město mělo velký význam. Zmíním jen některé akce, které se posunuly směrem k realizaci na základě mojí intervence jako starostky města. Silnice Častolovice, silnice Kozly, chemická laboratoř pro českolipské gymnázium, stipendijní program obor zemědělec, traktor pro SOU 28. října. Finanční podpora pro NsP Česká Lípa v roce 2017 ve výši 40. mil, v roce 2018 ve výši 9 mil. Kč. Za tyto peníze se vybudovala například nová dialýza. Na její původní stav mě upozornila jedna ze zdravotních sestřiček, dialýzu jsem tehdy navštívila a následně začala konat, dál za zmínku stojí rekonstrukce operačních sálů, či dětská JIP. Nebudu zde vyjmenovávat vše, ale aspoň střípky uvádím, pro představu. Určitě poděkování patří mým kolegům z rady kraje, protože tyto mé návrhy podpořili a prosby vyslyšeli. V rámci krajské koalice jsme fungovali dobře, a hlavně jsem poznala mnoho velmi kvalitních lidí z řad vedoucích úředníků, na které se mohu obrátit, a oni jsou schopni pomoci a poradit. Určitě i v následujícím období bude mojí snahou pro Českou Lípu vybojovat to, co bude potřebovat, a věřím, že dosavadní dobré vztahy tomu napomohou. V každém případě nyní budu veškerou energii upírat ve prospěch našeho města a našich občanů.

Z komentářů kolem voleb jsem pochopil, že jste oblíbená i u lidí, kteří hnutí ANO nemusí. Existuje v hnutí nějaký scénář, co by se dělo, kdyby Andrej Babiš skončil?

Těší mě podpora od lidí, kteří umí zhodnotit mojí práci, případně jednání při řešení jejich problémů, se kterým byli spokojeni. Myslím, že v komunální politice by strany či hnutí, za které ten daný člověk kandiduje, neměly hrát tak velkou roli. Voliči by měli umět sami vyhodnotit, zda ten daný člověk bude pro jeho obec nebo město přínosem nebo zda se tomuto člověku, pokud už na radnici sedí, daří naplňovat jeho cíle a sliby. Každou stranu pak tvoří lidé, za kterými musejí být vidět jejich činy, ať už jsou jakékoli. Myslím, že hnutí ANO 2011 není jen o Andreji Babišovi, i když samozřejmě poutá vzhledem ke svému postavení největší pozornost. Nicméně se domnívám, že bez lidí, kteří sedí v poslanecké sněmovně, na krajích, v obcích a městech, by se nedostal tam, kde je teď. Pokud by někdy chtěl Andrej Babiš svět politiky opustit, měl by na to svaté právo.  Pak bychom tuto situaci určitě v hnutí řešili, ale na takovéto úvahy je zatím brzy.

Prostor pro vaše téma:

Lávka pro pěší Kopeček – Svárov

Jak jsem uvedla již výše, snažíme se na radnici, aby se normální provoz nezastavil. Mám proto radost, že jsme vysoutěžili projektovou kancelář, která navrhne budoucí podobu lávky z Kopečku na Svárov. Výběrové řízení vyhrála renomovaná kancelář VANER, s.r.o. s nabídkovou cenou necelých 908 tis. vč. DPH, přičemž odhadní cena byla o 400tis. Kč vyšší. Do výběrového řízení se přihlásily celkem 3 firmy, společnost VANER nejen, že podala nejnižší finanční nabídku, ale byla vysoce hodnocena i z hlediska kvality projekčního týmu. Tato projekční kancelář navrhla např. i lávku přes silnici I/13 mezi Novým Borem a Cvikovem, která se myslím velmi povedla. Moc se tedy těším, jaké řešení navrhnou projektanti pro Českou Lípu.

Nahoru