Venkovní bazén bude stát v přírodním areálu v Dubici

Verze pro tisk |

Naplno zpátky ve hře o místo, kde bude v České Lípě v budoucnu stát venkovní bazén, je přírodní areál v Dubici. Ověřovací studie, kterou vedení města nechalo na podzim 2019 zpracovat, potvrdila, že v tomto areálu lze postavit dostatečně kapacitní venkovní bazén s čistou vodou. Zastupitelé na svém lednovém zasedání vzali závěry ověřovací studie na vědomí a potvrdili, aby se přípravy pro stavbu venkovního bazénu v tomto areálu rozběhly.

V areálu lze postavit bazén až o rozloze 988 metrů čtverečních, a to v jižní části areálu, zhruba v místech poblíž dnešního nástupu na vodní vlek. Podle studie lze ve vytipovaném území postavit nejen bazén s tobogánem, skluzavkami, prostorem pro plavání a nejrůznějšími vodními prvky, ale také dětské brouzdaliště o rozloze až 63 metrů čtverečních. V areálu je místo také pro stavbu dalších budov nutných pro provoz koupaliště, jako jsou šatny, WC nebo občerstvení. Bazén je umístěn mimo aktivní záplavovou zónu, bohužel však v části stávajícího parkoviště. Chybějící parkovací místa však lze nově vybudovat v západní části areálu. 

Navrhovaný bazén může mít maximální kapacitu až 323 osob, celý areál by jich pak měl najednou pojmout celkem 485. Denně by se zde mohlo vykoupat maximálně 1292 lidí. Existující projekt na výstavbu venkovního bazénu u Sportareálu, jehož výstavbu však současné vedení města nepodporuje, počítal s rozlohou bazénu 800 metrů čtverečních a kapacitou 274 osob. Areál by najednou pojmul 548 osob, denně by se jich tu mohlo vystřídat ale jen 1080. Vysoutěžené náklady na stavbu bazénu u Sportareálu byly 108 milionů korun, orientační náklady na stavbu bazénu v Dubici činí dle ověřovací studie 130 milionů korun. 

„Bazén je umístěn tak, aby byl mimo aktivní záplavové území, kde není možné povolit vznik jakékoli stavby. Zároveň počítáme s tím, že v areálu zůstanou všechny stávající atrakce, tedy vodní hrátky, minigolf, 3D bludiště i vodní vlek. Bazén tak doplní již nyní širokou nabídku volnočasových aktivit, díky kterým si naši občané zase zvykli areál navštěvovat. Navíc je zde funkční velkokapacitní parkoviště, jezdí sem MHD, silnici směrem na Kozly opraví Liberecký kraj. Ze všech těchto důvodů se stavba venkovního bazénu v tomto místě zdá být ideálním řešením,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. Zároveň podotkla, že stávající územní plán města nenabízí mnoho dalších vhodných ploch, na kterých by se koupaliště dalo vybudovat. Přírodní areál v Dubici je v majetku města, odbourá se tedy povinnost kupovat kvůli výstavbě venkovního bazénu cizí pozemky. 

Studie zároveň ověřila, že nově vybudovaný bazén by bylo možné napouštět vodou ze stávajícího vrtu, který by měl být pro tyto účely dostatečně kapacitní. Součástí navrženého areálu by samozřejmě musela být i úpravna vody. 

„Je vlastně škoda, že kvůli špatné kvalitě vody nemůžeme pro účely venkovního koupaliště využít přírodní vodní plochu, která v Dubici je, a musíme stavět umělý bazén. Přírodnímu koupání se nic nevyrovná. Bohužel v minulosti se nepodařilo vodu žádnými dostupnými technologiemi vyčistit. Nicméně doba jde stále dopředu, a proto se nevzdáváme ani myšlenky na vyčištění vody v přírodní nádrži. Pokud by se nám to povedlo, vznikl v Dubici unikátní areál, který by nabízel jak přírodní koupání, tak i možnost koupání v umělém bazénu,“ řekl českolipský místostarosta Martin Brož. 

Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna, která se v minulosti využívala jako přírodní koupaliště. Od 90. let minulého století však koupání znemožňuje výskyt několika druhů sinic, jejichž množství enormně převyšuje povolené normy. Koupání v Dubici je tak oficiálně zakázáno. 

V minulosti učinilo město mnoho pokusů o vyčištění vody dubické nádrže. Vybudovala se tak například norná stěna, která měla za cíl oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště. Později se město pokusilo jít po vzoru dalších obcí cestou chemického ošetření vody, které mělo pomoci sinice zničit. Město také vybudovalo splaškovou kanalizaci v Dubici s napojením všech rodinných domků, která měla pomoci zabránit průsaku fekálií do vody. Žádné z přijatých opatření v průběhu minulých let ale nepomohlo. Největším problémem u možných řešení likvidace sinic je totiž stále fakt, že nejde o umělou vodní nádrž typu rybník, která se vypustit, vyčistit a znovu napustit. Jde totiž o zatopenou pískovnu, která je napájena spodní vodou, a případné odčerpání vody a vyčištění dna nádrže je záležitost sice nikoli nemožná, ale technicky a finančně extrémně náročná.

Město tak po všech dosud neúspěšných pokusech vyčistit vodu v přírodní nádrži přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu, který v současné době zásobuje vodou již provozované vodní hřiště v tomto areálu. Od připravované stavby bazénu však bylo po několika letech upuštěno. 

Město poté začalo znovu pracovat na myšlence využít obrovský potenciál dubického areálu, zpřístupnit ho znovu lidem a vybudovat v něm atrakce nezávislé na venkovním koupání. Opravilo se tak minigolfové hřiště, v roce 2017 se vybudovaly vodní atrakce pro děti, v roce 2018 vyrostlo v Dubici oblíbené 3D bludiště. Navíc od roku 2016 funguje v areálu vodní vlek.
 

alt
alt
alt
Nahoru