Předvolební dotazník pro krajské volby 2020 – DSSS

Verze pro tisk |

Vymyslel jsem deset plus jednu otázku a dotazník rozeslal různými kanály všem kandidujícím subjektům. Reakce jsou různé, někteří lídři jakoby ani nevěděli, že kandidují, jinde zřejmě zasedly celé PR týmy. Texty vydáváme postupně, jak přicházely. Některé subjekty vám bohužel nepředstavíme. Odpovědi jsme nijak neupravovali. Takto se představila Dělnická strana sociální spravedlnosti.

1. Je nějaké téma, které si myslíte, že je typické právě jen pro váš volební subjekt a odlišuje ho od těch ostatních?

Dělnická strana sociální spravedlnosti, dříve Dělnická strana je v podvědomí všech voličů na scéně již 18 let, byť zájem sdělovacích prostředků o ni je pouze krátce před volbami a to ještě z povinnosti. DSSS se od ostatních vymezuje především svými cíli jako je obnovení trestu smrti pro masové a sériové vrahy a vrahy dětí, vystoupení z NATO a  EU. Dnešní čtenář si však celý program DSSS může otevřít na stránkách strany a pečlivě se dočíst u každého bodu, v čem se lišíme. Rád bych zde program citoval, avšak pro to zde nemám prostor.

2. Co váš subjekt považuje za největší problém Libereckého kraje, který je potřeba řešit? A jak byste ho řešit chtěli?

Největším problémem v kraji a to nejen v tom našem, je bezpečnost slušných obyvatel. Denně jsou vystaveni agresivnímu chování různých asociálů, o které se naopak stát pečlivě stará, aby neměli motivaci cokoli změnit. Ať už se jedná o sociálně vyloučené lokality cikánských ghet, nebo ubytovny pro cizince z Balkánu či bývalých zemí SSSR. Kraje by měli především cílit na tuto problematiku.

3. Naši čtenáři jsou zejména z Českolipska. Co považujete za největší problém této části kraje a jak byste tento problém chtěli řešit?

Odpovězeno v předchozí otázce. Bezpečnost pro všechny slušné občany a jejich děti, včetně seniorů! Peníze na to kraje mají.

4. Jaké jsou vaše investiční priority v následujícím volebním období?

Předně jde o to, aby se kraj nezadlužoval různými “výhodnými” úvěry, jak tomu bylo v minulosti. Pokud jde o investice, pak velmi pečlivě zjistit všechna pro a proti společně s odborníky na danou věc, využít projektů, které zde mají zdokonalovat životní úroveň a prostředí nám všem.

5. Jak hodláte řešit situaci v železniční dopravě, kdy si na tratích zdánlivě konkurují Arriva a České dráhy, jezdí na stejných tratích a prakticky není možné dorazit do cíle bez zpoždění?

Osobně nejsem proti, aby pro ČD vznikala konkurence, a to ani v jiném odvětví. Konkurence je zdravá a zcela určitě potřebná. V ČR si nikdy člověk podle vlaků nemohl řídit hodinky, více lidi spíše překvapilo, když vlak přijel včas. Jako student jsem jezdil do školy na Slovensko, což byl z Harrachova výlet na celý den. V poslední době ale bohužel přibývá neštěstí, což není zrovna dobré, nicméně od toho je zde drážní inspekce a jsem plně přesvědčen, že tato neštěstí nevznikají kvůli konkurenčnímu boji. Například v Německu jezdí několik společností a bez nějakých vážných problémů vše funguje jak má.

 

6. Obchvat Mimoně, obchvat České Lípy ... to jsou témata, která se objevují ve volebních programech od vzniku krajů. Má váš subjekt plán, jak sliby konečně uvést do reality?

Omlouvám se, avšak do tohoto projektu nejsem nijak zasvěcen. Sám osobně jsem pro obchvaty a odlehčit tak už dost zkoušeným obcím od silného silničního provozu, na druhou stranu nemohu takto střílet od boku a komentovat navrhované projekty, se kterými nejsem seznámen.

7. Chystáte nějakou optimalizaci ve školství?

Pokud jde o školství, do toho kraje nemohou zasahovat, vše spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Odbory školství na krajských úřad jsou jen jakousi prodlouženou rukou MŠMT. Určitě bychom však chtěli zlepšit a zároveň se finančně podílet na zájmových kroužcích žáků a žákyň a naopak zamezit “výplachům” hlav u mládeže o tematice pozitivního vlivu multikulturalismu, výhod přijímání africko-arabských uprchlíků, nebo propagace zvrácené LGBT komunity jako naprosté přirozenosti.

8. Podle Ústavy mají zastupitelstva kraje právo zákonodárné iniciativy. Chystáte se v případě volebního úspěchu předložit Parlamentu nějaký zákon?

Na tuto otázku v tuto chvíli nelze odpovědět. Je hodně zákonů, o kterých si myslíme, že jsou špatné, hlavně takové, co zvýhodňují různé asociální živly od ostatních, řádně pracujících občanů, o seniorech ani nemluvě. V první řadě je třeba nejdříve uspět ve volbách, získat tak důvěru a plnou moc od voličů. To brát jako čest a poslání, nikoli jako odrazový můstek k lepšímu osobnímu prospěchu. Navíc jsme součástí EU a dokud v ní budeme, příliš zákonů ČR nezmění.

9. V jakém stavu je podle vás zdravotnictví v kraji a jaké chcete provádět změny v jeho fungování?

Zdravotnictví v naší republice je téma na hodně dlouho. Nemocnic je málo, dotací ještě méně a zdravotnický personál odchází do zahraničí, z našeho kraje do Německa. Důvodem jejich odchodu nejsou jen ty finanční, ale i lepší pracovní i životní podmínky. Osobně jsem si v květnu vyzkoušel nemocnici v Německu jako pacient s infarktem a několik lékařů i sester z Čech i Slovenska jsem potkal a mluvil s nimi. Šestihodinové pracovní směny jsou jen jednou z priorit a to nejen ve zdravotnictví.

10. Máte nějaký nápad, jak pokračovat s využitím prostor bývalého vojenského újezdu kolem Ralska?

Prostor skýtá 170 km čtverečných, z čehož čtvrtina byla využívána a devastována zločineckou armádou z bývalého SSSR. Kontaminovaná půda nejen ze špatně uskladňovaných pohonných hmot, ale i různých chemikálií, zasažené spodní vody, nevybuchlá a v některých případech stále aktivní munice, na druhou stranu nedotčená příroda a v ní druhy rostlin, které se jinde už téměř nevyskytují. Kterou část tedy myslíte? V globálu nelze jednou větou se k tomuto vyjádřit. Ve využití tohoto prostoru by měli mít hlavní slovo ti, kterých se to týká nejvíce a to přímo obyvatelé z této rozsáhlé lokality. Že něco politik chce, není rozhodující. Důležité pro politika by mělo být, co tam chtějí ti, kteří tam žijí. A politik jim má pomoci přání realizovat.

11. Kdo za vás dotazník vyplňoval?

Zatím jsem gramotný, ruce i mozek mi slouží dobře, zvládnu tedy odpovídat sám. Avšak v jaké podobě a zda vůbec se odpovědi objeví pro veřejnost z Vaší strany, to mi známo není.

 

JINDŘICH NESTLER

 

 

Nahoru