PLES V BÍLÉM - Reprezentační ples města ČL

Verze pro tisk |

Aktuální téma nejenom pro tancechtivé...

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: PLES V BÍLÉM - Reprezentační ples města ČL

V pátek 29. ledna se uskuteční Reprezentační ples města Česká Lípa. Podle některých (zlé jazyky) prý pouze pro vyvolené, ale to je jistě čirá závist. V předchozím roce jsem se veřejně dotazoval na ekonomickou stránku plesu = náklady versus příjmy. Jinými slovy, zda plesání není prodělečné, či zda plesající neplesají na úkor veřejných prostředků. Ze strany radnice bez odpovědi. Tak si říkám: bude to letos "transparentnější" nebo to bílé bude s černou duší?

Nahoru

PLES V BÍLÉM - Finanční dary

Rada města Česká Lípa na svém 32. zasedání schválila usnesení č. 464/2016 k materiálu "Finanční dary z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa", který předkládala starostka města.

Rada města Česká Lípa
A// schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení finančního daru paní Sabině Jurčegové, xxx, ve výši 20 tis. Kč z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa
B// schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení finančního daru panu Miroslavu Alabi, xxx, ve výši 20 tis. Kč z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa
C// schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení finančního daru panu Janu Stachovi, xxx, ve výši 20 tis. Kč z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa
D// schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančního daru z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa.

Toto usnesení, jistě bohulibé, je pro mě poněkud zamlžené, uvedené občany neznám. Uvítám proto informaci od vedení města, co je předmětem finančních darů. Předem děkuji!

Nahoru

Re: PLES V BÍLÉM - Reprezentační ples města ČL

Prodělečné/neprodělečné - není to jedno? Pokud jsou lístky volně k prodeji, může přijít každý a pokud se bude dobře bavit tak ples účel splnil ne?

Nahoru

Ples byl prodělečný, ale splnil účel...

Michaels: super myšlenka! Zakoupil jsem volně prodejný lístek, plesající polil kyselinou máselnou, prostě jsem se dobře pobavil. Ples tak splnil účel! Je naprosto jedno, že byl prodělečný (nebo nebyl?)...

Nahoru

Re: PLES V BÍLÉM - Reprezentační ples města ČL

...no tak vidíte, že jsem měl pravdu :) Tak se Vám to třeba teď v pátek splní

Nahoru

PLES V BÍLÉM & finanční dary

Pravda, třeba ano. Mnohem méně je již pravděpodobné, že se dočkám informace k finančním darům z výtěžku ze vstupného z XVIII. reprezentačního plesu města Česká Lípa a odpovědí na další otázky. Stále více nechápu, když volení radní trpí chronickou ztrátou řeči a psaného slova, k čemu je tedy na radnici úsek (3 pracovníci) pro komunikaci s veřejností?

Nahoru