Havarovaná střecha českolipského internátu se dočká opravy

Verze pro tisk |

Liberecký kraj dá celkem 10 milionů korun z ušetřených peněz v loňském roce na opravu poškozené střechy Domova mládeže v České Lípě. V neděli 10. března ji strhla vichřice „Eberhard“. Z důvodu nutnosti rychlého jednání kraj oslovil tři dodavatele. V jednacím řízení bez uveřejnění vybral firmu KDK eko IZOL – CZ s.r.o. Nová střecha by měla být dokončená do konce srpna letošního roku.

Téměř tři čtvrtiny střechy poškodila vichřice v noci z 10. na 11. března. Zabezpečovací práce poté umožnily vystavit dva koridory, které zvýšily bezpečnost při vstupu do domova mládeže. Domov mládeže je v provozu od 17. března.

Na mimořádné schůzi 15. dubna krajští radní rozhodli, že peníze na opravu vyčlení kraj z ušetřených peněz z loňského roku. „Více jak 235 milionů korun jsme ušetřili v loňském roce, a proto můžeme část z těchto peněz použít i na opravu střechy českolipského internátu. Museli jsme jednat rychle, protože havarovaná střecha mohla ohrozit okolí. Proto jsme oslovili tři dodavatele a vybrali jsme firmu, která rekonstrukci střechy provede v co nejkratším termínu,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

V rámci rekonstrukce střechy Domova mládeže dojde ke kompletní demontáži celé původní skladby střešního pláště až na železobetonovou konstrukci, očištění a vyrovnání podkladu, vytvoření nové parotěsné izolace, položení minerální tepelné izolace na základě tepelně-technického výpočtu, instalaci nových vazníků podložených statickým výpočtem, provedení nového bednění pomocí desek a položení nové hydroizolační vrstvy z PVC-P krytiny.
„Jednali jsme rychle, ale zároveň zodpovědně. Jsem rád, že se stavební práce nebudou protahovat a nová střecha bude dokončená již v létě,“ uzavřel Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
 

Nahoru