Kraj opět požádá na stravování dětí ze sociálně slabých rodin

Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje schválila na svém jednání dne 6. 3. 2018 projekt potravinové pomoci dětem, které jsou ve vážné sociální nouzi či pocházejí z neúplných rodin. Liberecký kraj ve školním roce 2018/2019 poskytne finanční příspěvek již počtvrté. Pomůže tak zajistit pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol.

Kraj se na celém projektu podílí od samého počátku, a to aktivní pomocí s přípravami projektu. Ve školním roce 2018/2019 to bude již po čtvrté, co se do projektu zapojí, a pomůže tak zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (případně víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky).

„Myslím si, že se jedná o smysluplný projekt, neboť děti samy nemohou ovlivnit, že pro nedostatek finančních prostředků jejich rodičů nemohou chodit na obědy,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.

V průběhu realizace projektu budou z projektu školám poskytovány prostředky na zajištění školního stravování, přičemž mezi podporované aktivity bude patřit nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi. Stravné bude hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování.

„Na základě předchozích pozitivních zkušeností předpokládáme, že se pro školní rok 2018/2019 do projektu zapojí větší počet škol, než tomu bylo v předchozích letech,“ dodal k projektu Tulpa. V pilotním projektu, který byl realizován v 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo zapojeno 23 škol, ve školním roce 2016/2017 43 škol a v posledním realizovaném projektu to bylo již 62 škol a školských zařízení, přičemž celková výše požadovaných finančních prostředků u uvedených projektů přesáhla 12 milionů.

To, že má projekt smysl, potvrdilo i dotazníkové šetření, které v loňském roce kraj provedl mezi zapojenými školami. Většina zástupců škol zde konstatovala, že z jejich pohledu měla realizace projektu nesporný pozitivní přínos na zvýšení účasti na vzdělávání, začlenění dětí do kolektivu a zlepšení jejich společenských a stravovacích návyků. „Projekt je důležitý pro realizaci dalších aktivit ve škole, jako je doučování či účast na volnočasových aktivitách. Bez obědů by to rozhodně nešlo,“ uzavřel Tulpa.

Bližší informace k projektu pro školy jsou zveřejněny na webovém portále www.edulk.cz.

   

Nahoru