Na sklářské škole v Kamenickém Šenově vznikne inkubátor talentů

Verze pro tisk |

I přes zimní období probíhají stavební práce na objektu bývalého domova mládeže Střední školy sklářské Kamenický Šenov. Vznikne zde tzv. inkubátor výtvarných talentů zaměřený na předávání zkušeností v uměleckém oboru sklářství. Saské město Reichenbach má roli vedoucího partnera, na české straně jsou jeho partneři Liberecký kraj a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov.

 „Z evropských prostředků programu přeshraniční spolupráce získává Liberecký kraj 453 tisíc eur na stavbu, škola získá na aktivity žáků více než 470 tisíc eur. Celkem nám Evropa pomůže v Kamenickém Šenově více než 23 miliony korun,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

V rekonstruovaném objektu střední školy stavaři dokončili demontáž sociálního zařízení, začali bourat a vyklízet prostory. V plánu mají dokončit dozdívky, otlouct vnitřní omítky, odstranit stávající malby a vnitřní rozvody elektro a ZTI. Vše zakončí sanace vlhkého zdiva a zakládaní konstrukčních vrstev podlah.

Nově vytvořený inkubátor talentů bude zázemím pro plánované společné aktivity partnerů, které jsou zaměřeny zejména na předávání zkušeností v uměleckém oboru sklářství, zejména pak výtvarné techniky.

V objektu budou vytvořena odborná pracoviště a ateliéry pro výtvarnou tvorbu (dílna pro vitráž, tiffany, fusing, mozaiku, vnitřní ateliér pro malbu a kresbu, zahradní ateliér s částečně zastřešeným prostorem pro sochařské a řezbářské techniky) a pořízeno vybavení pro výtvarné techniky.

Inkubátor bude základnou pro spolupráci pedagogů a studentů výtvarných uměleckých oborů. „Každá iniciativa, která vede k podpoře aktivit žáků je dobrá. Když se při tom ještě něco opraví a obnoví, považuji to za úspěch všech, kteří se o to postarali. Patří jim velké poděkování,“ uzavřel Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
 

Nahoru