TALENTOVÉ ZKOUŠKY ZUŠ ČESKÁ LÍPA - I ŠKOLU MŮŽETE MÍT RÁDI!

Verze pro tisk |

Umění boří hranice, pomáhá vyjadřovat emoce, učí nás vnímat a rozvíjet smysl pro krásu, kultivuje a přináší sdílenou radost ze společné činnosti... Významným průvodcem na cestě k umění, ať už jde o umění výtvarné, hudební či performativní (tanec, divadlo), je českolipská Základní umělecká škola, která se již od roku 1927 snaží rozvíjet nadání, znalosti a dovednosti a rozšiřovat obzory mladé generace.

ZUŠ Česká Lípa podporuje své žáky a studenty nejen výchovou, ale i řadou zajímavých projektů a nabídkou nevšedních zážitků v uměleckém prostředí. Každoročně se mladí talenti mohou setkat s významnou uměleckou osobností, a to nejen na jednom pódiu, ale i na workshopu „Má to smysl!“, který pořádá ZUŠ ve spolupráci Lípa se spolkem ARBOR v rámci MHF Lípa Musica. V minulých letech se tohoto projektu zúčastnil klavírista a hudební skladatel Petr Malásek, zpěvák a textař Dan Bárta, mezinárodně respektovaný klarinetový virtuos a pedagog Milan Řeřicha, přední český hornista a dirigent Radek Baborák se svými úžasnými kolegy: Martina Bačová - housle, Hana Baboráková - violoncello, Karel Untermüller - viola, a v posledních letech houslový virtuos Josef Špaček a prvotřídní klavírista Miroslav Sekera.

Mladí hudebníci, které zajímá rocková hudba, se mohou spolu se studentskými a profesionálními kapelami z celého libereckého kraje potkat každé září na hudebním rockovém festivalu konaném školou ROCKFORZUŠ. Akce zaměřená na výuku jazzu a improvizace, která má za cíl seznámit mladé hráče se skutečnými profesionály ve svém oboru a motivovat je do dalšího studia jazzu a svého nástroje, je zase jazzový workshop školy JAZZ DO IT - společné čtyřdenní setkání v květnu pro žáky a pedagogy s profesionály a odborníky spojené s výukou, besedou a koncertem pro rodiče a veřejnost.

Dalším zajímavým projektem na podporu a rozvoj mladých talentů a inspiraci pedagogů, do kterého se ZUŠ Česká Lípa přihlásila, je např. stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART. Citujme slova studentů z Komorního symfonického orchestru, který se letos setkal v rámci projektu se světovým hornistou a špičkovým dirigentem Radkem Baborákem: „Jaký by byl asi život bez hudby? Prázdný? Ponurý? Nezáživný? Raději ani nevědět. Bez hudby už si totiž život nedokážeme vůbec představit.“

Kromě soutěží Ministerstva školství organizuje ZUŠ Česká Lípa i své vlastní soutěže, např. soutěž v populárním zpěvu na mikrofon pod názvem Českolipská pěnice, pěveckou soutěž v klasickém sólovém a komorním zpěvu Lípa Cantantes, soutěž ve hře na dechové nástroje pro mladé hudebníky Velká cena ZUŠ nebo soutěž ze znalostí hudební teorie Olympiáda hudebních nauk.

Zájemci o studium mohou nahlédnout do výuky vybraných tříd všech oborů v rámci týdne otevřených dveří od 25. dubna do 29. dubna, kdy se budou moci osobně setkat s našimi učiteli. Rozpis, které třídy můžete navštívit, naleznete na webových stránkách školy https://www.zuscl.cz/tyden-otevrenych-dveri-25-4-29-4-2022-n544.htm

Pro děti z nejstarších tříd MŠ a žáky 1. stupně ZŠ jsou připraveny ve čtvrtek 28. 4. 2022 dva „Výchovné koncerty", které dětem nabídnou a zprostředkují ukázky hry na různé nástroje či zpěvu a tance v prostředí ZUŠ prostřednictvím našich učitelů i studentů. První koncert je od 9 hodin, druhý začíná v 10:30 hodin. Také nabízíme zábavnou prohlídku školy „ZUŠBERK“ s ukázkou hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru ve dnech 26. a 27. 4. 2022. Více informací na www.zuscl.cz. Objednávky na koncert či ZUŠberk prosíme na tel. 732 576 575, 728 988 057 nebo na info@zuscl.cz.Těšíme se na vaši návštěvu.

Českolipská ZUŠ se ráda setká se zájemci o studium a jejich rodiči, kteří chtějí svým dětem umožnit rozvoj talentu a dovednosti vyjadřovat své myšlenky a pocity vytvářením výtvarných děl a prostřednictvím hudby, tance či divadla, na talentových zkouškách od 2. do 13. května 2022. Kritéria a rozvrstvení talentových zkoušek pro jednotlivé studijní obory naleznete na webových stránkách školy https://www.zuscl.cz/talentove-zkousky-2022-n537.htm

V rámci projektu „Integrace cizinců ve městě Česká Lípa v roce 2022“ za finanční podpory MV ČR a města Česká Lípa, do kterého se ZUŠ zapojila, bude na talentových zkouškách ve středu 11. 5. a v pátek 13. 5. 2022 přítomna i překladatelka do mongolského jazyka.

Těšíme se, že předáme novým studentům lásku k umění v přátelském prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a výjimečných umělců a přispějeme k získání nových přátel a životní radosti.
Varování Ministerstva školství: ZUŠ ČESKÁ LÍPA JE VYSOCE NÁVYKOVÁ!


 

Nahoru