Vlastivědné muzeum a galerii čeká snížení energetické náročnosti

Verze pro tisk |

Stavebními úpravami prochází Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, které je uzavřené až do února příštího roku. Cílem rekonstrukce je snížení energetické náročnosti budovy. Práce, během nichž sídlo muzea získá nová okna, dveře či omítky, provede slovenská firma Rofis, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky je 11.121.420 korun vč. DPH. Celkem se v konkurzu sešlo šest nabídek; ceny se pohybovaly v rozmezí 7,7 až 10,8 milionu korun. „Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Komise proto vybrala firmu Cadre z Ústí nad Labem, která nabídla cenu 7.655.910,58 korun bez daně z přidané hodnoty. Firma však ze zadávacího řízení odstoupila, a tak zakázku získala firma Rofis z Kysuckého Nového Mesta s cenou 8.950.000 korun bez DPH,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že slovenská firma není plátcem DPH v České republice, podléhá plnění zakázky režimu reverse charge. Liberecký kraj bude muset DPH dodanit — kvůli tomu se kraji v rámci přenesené daňové povinnosti zvýší náklady na stavební práce a daň bude uhrazena z projektu. „Nyní jednáme se Státním fondem životního prostředí, aby tato odvedená daň byla uznatelným nákladem,“ poznamenala Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Areál bývalého augustiniánského kláštera, v němž muzeum sídlí, je kulturní památkou. „Proto je třeba při úpravách dostát požadavkům památkářů,“ zdůraznila Květa Vinklátová, krajská radní pro resort kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Všechna stará okna nahradí nová, s izolačními dvojskly a historizujícím kováním. Vstupní dveře do muzea se dočkají repase, nový nátěr dostanou mříže v oknech. „Stavební práce se uskuteční postupně po etapách rozdělených po podlažích a křídlech objektu tak, aby bylo možné průběžně přesouvat jednotlivé exponáty i části expozic,“ doplnila Vinklátová. 

Liberecký kraj dlouhodobě pracuje na snižování energetické náročnosti budov, v nichž sídlí jeho příspěvkové organizace. Z vlastních prostředků investoval od roku 2016 do revitalizace budov již desítky milionů korun, přičemž na komplexní zateplování využil i dotací z programu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Díky zateplování uspoříme nemalé finanční prostředky. Analýza dat dokázala, že jsme za poslední tři roky v porovnání s náklady před revitalizací ušetřili zhruba tři a půl milionu korun,“ vysvětlila Jitka Volfová.

Na letošek Liberecký kraj chystá další 12 projektů v celkové hodnotě 178 milionů korun. Kromě Vlastivědného muzea a galerie tak energii uspoří například Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu (objekt jídelny a dílny), Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje objekt Tanvaldská, Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou (pavilon C), Střední zdravotnická škola v Turnově (objekt domova mládeže) či Střední škola v Lomnici nad Popelkou (Pivovarská ulice).
 

Nahoru