Naděje na brzkou opravu střechy kostela Mistra Jana Husa