Předprodej na zahajovací koncert příští Lípy Musicy zahájen!