Novinka ve Vlastivědném muzeu v Č. Lípě: historický fotoaparát