Kraj požádá o dotace na snížení energetických náročností budov