Retro 2 (První zmínka o novém divadlu)

Verze pro tisk |

i-noviny brzy oslaví své dvacáté výročí. Abychom trochu odlehčili současnou atmosféru a někdy vás i přivedli na jiné myšlenky, budeme z archivu vybírat články popisující dobu minulou.

Podařilo se mi dohledat první zmínku o budově divadla ve starém archivu i-novin. Článku sice chybí začátek, ale našel jsem několik dobových fotografií. Shodou okolností nyní vedle bydlím a starostka města jednu z maleb včera použila ve svém postu na facebooku.

Než se začne stavět nové divadlo

(8. 1. 2002)

(8. 1. 2002)
Než se začne stavět nové divadlo
(8. 1. 2002)

V současné době připravuje odbor rozvoje města spolu s Českou komorou architektů vyhlášení architektonické soutěže na stavbu divadla a zabezpečenou budovu čp. 159 někdejšího zájezdního hostince na rohu Tržní ulice pomalu ohlodává zub času.

Malíři Atilla Vőrős a Pavel Kraus proto přišli s nápadem, jak tuto dnes nezajímavou budovu a tím i její okolí oživit. Radě města byl v listopadu loňského roku předložen návrh, jak zazděná okna a dveře vyplnit malbami, které by navozovaly představu budoucího využití celého místa. Grafický návrh maleb bohužel na sekretariátu městského úřadu někdo odcizil, ale i-novinám se podařilo získat skicy obrazů, jež by mohly být na uvedené plochy vymalovány.

Jak by to mohlo vypadat v Tržní ulici Zmiňovaná zchátralá budova čp. 159, nejprve památkově chráněná kvůli svým sklepům a později kvůli velkolepým plánům stavby hotelu Tilia celá, se svého nového polistopadového osudu nedočkala. Místo toho chátrala dále, až její stav začal ohrožovat kolemjdoucí. Nakonec nebylo jiné řešení, než aby ji město vykoupilo a staticky zabezpečilo do té doby, než se pro ni najde jiné uplatnění.

To se objevilo s myšlenkou stavby nové divadelní budovy, když se zastupitelé města dohodli, že toto divadlo bude umístěno v proluce mezi Tržní ulicí a Jeřábkovým náměstím. A že zmíněná památkově chráněná budova, včetně budovy sousední čp. 158, v níž býval známý Sklípek, budou začleněny do této novostavby.

Město tak vyřeší několik problémů najednou - postará se o dvě chátrající budovy, postaví nové divadlo a architektonicky vyřeší prostor, který by na svého investora jinak čekal mnoho let. Rada města na svém zasedání v listopadu loňského roku provedení „dekorativní upoutávky na nové Městské divadlo“ schválila, ale pro pokročilou roční dobu již nemohl být tento návrh realizován.

Nezbývá tedy, než se do realizace nápadu spokojit s fotomontáží i-novin a reprodukovaným návrhem dvou „výplní“.

alt
alt
Nahoru