Retro 6 (Bude v Ralsku Disneyland?)

Verze pro tisk |

Když Ralsko opustili poslední sovětští vojáci, plánovalo se s ním kdeco. Rezervace bílých nosorožců, mezinárodní letiště ... a také Kludskyland. Tentokrát vám nabízíme zamyšlení Magdalény Sobotové, tehdejší šéfredaktorky,  z roku 2001. 

Velký zábavní park v Ralsku

(14. 5. 2001)

Od polistopadového pokusu "starých struktur" získat pro nedefinované podnikání letiště a přilehlé pozemky, přes myšlenku chovat zde ohrožené bílé nosorožce, se snahy o oživení bývalého vojenského újezdu Ralsko dostaly k myšlence "zábavního tematického parku". Na ploše odpovídající tomuto záměru, na západním okraji Ralska možná vznikne snad největší zábavní centrum ve střední Evropě, které by mělo ročně navštívit podle předpokladů až 2,7 mil. návštěvníků.

Tomuto počtu má odpovídat zázemí služeb, zajištění stravování, likvidace odpadků, ubytování od tábořišť po čtyřhvězdičkové hotely, energetické a dopravní zajištění. Posledně jmenované počítá s novými silnicemi od Mimoně a Mnichova Hradiště, dopravou ekobusy z Bělé, prodloužením vlečky z Hradčan nebo od Bělé, která bude končit novým "secesním" nádražím pro ekovláčky. Podle sdělení starosty obce Ralsko Jindřicha Šolce má investor státní pozemky smluvně zajištěny a nikde se zatím nesetkal s žádným kategorickým odporem.

Příprava projektu je ve stadiu územního řízení, je zpracovávána tzv. EIA, posouzení vlivu "stavby" na životní prostředí. Obavy ze znehodnocení území Ralska, které může těžit právě z nabídky velké rozlohy nedotčeného území, jež se nabízí pro turistiku a sport a bylo by i vhodné je chránit před škodlivými vlivy civilizace, starosta Ralska nesdílí. "Projekt Kludskylandu sem zapadá jako kamínek do mozaiky," říká Jindřich Šolc. "Mohli bychom zde nabídnout zábavu celé rodině, lov zvěře v oboře, cyklostezky a turistiku i zábavu pro děti." Přínos pro obec vidí jednak v tom, že by získala ze spojení se zábavním parkem jméno, ale především v pracovních příležitostech. Přímých pracovních míst by měl park poskytnout asi dva tisíce, ale starosta se domnívá, že ještě další by se na ně navázala. (Jen pro konkrétnější představu, Mimoň má zhruba 6,5 tis. obyvatel, samo Ralsko necelých 900.)

Místostarosta Ralska na jednu stranu tuto možnost zaměstnání také vítá, ale na druhou stranu již takovým optimismem nehýří, protože má obavy z šíření hluku. Území, kde by měl být park vybudován, je totiž z radnice, atedy i z obce, na dohled. Jeho obavy však starosta rozptyluje ujištěním, že pouze 30% celkové plochy parku má být zastavěno, zbytek je určen pro zeleň. Ti, kteří uvažují v jiných souvislostech, se ale domnívají, že ohromné zábavní parky nepatří do území, které je cenné samo o sobě. Poukazují např. na velkou dopravní zátěž území, ohrožení živočichů v okolí nejen hlukem, ale i světlem, který takový kolos v noci nutně šíří, narušení cenného krajinného rázu.

Čí názor a slovo bude mít větší váhu?

Nahoru