Kraj nechal v roce 2018 ošetřit dalších šest významných alejí

Verze pro tisk |

Kraj revitalizoval vybrané aleje za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Nových či ošetřených stromů se v loňském roce dočkala alej Albrechtice–Vítkov, jírovcová alej Kamenický Šenov – Slunečná či lipové stromořadí v Malé Skále. Kraj ve spolupráci s obcemi ošetřil alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a stromořadí ve Valteřicích v Krkonoších. Celkové náklady na revitalizaci jsou 4,2 milionu korun.

„Celkové výdaje na ošetření šesti alejí v rámci 2. a 3. etapy zachování významných alejí v Libereckém kraji za podpory OPŽP činí 4,2 milionu korun. Fyzicky jsou projekty dokončeny, nyní probíhá závěrečná administrace projektů a budou podány závěrečné žádosti o proplacení finanční podpory. Očekáváme, že z OPŽP obdržíme dotaci ve výši 2,5 milionu korun,“ uvedla Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Smyslem revitalizace je zachovat nejen provozní bezpečnost, ale i estetickou a funkční roli každé ošetřené aleje. Kraj tak nechal pokácet nebezpečné či neperspektivní stromy a stávající stromy odborně ošetřil. V následujících letech bude kraj ve spolupráci s příslušnými obcemi tyto aleje udržovat a především pečovat o nově vysazené stromy.

Společně s obcí Český Dub byla obnovena alej Karolíny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu. Jedná se o liniové stromořadí tvořené převážně jasany a javory, které lemují cestu pro pěší o délce zhruba jeden kilometr. Konec stromořadí u Starého Dubu tvoří trojice vzrostlých lip srdčitých kolem božích muk.

Ve spolupráci s obcí Stvolínky revitalizoval Liberecký kraj Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách, která je součástí bývalého zámeckého parku, jenž původně navazoval na zámecké hospodářské budovy a samotný zámek. Právě toto území bylo dlouhodobě v neudržovaném stavu. Lipové stromořadí bylo v minulosti velmi neodborně ořezáno, čímž došlo k významnému poškození stromů v této aleji. Liberecký kraj z tohoto důvodu investoval do odborných prací vedoucích k zachování aleje. Cílem revitalizace je i budoucí propojení parku se zámkem, který je v současné době v rekonstrukci, a k napojení na stezku směrem na Kravaře.

S obcí Horní Branná ošetřoval Liberecký kraj alej ve Valteřicích v Krkonoších. Jedná se o jednostranné stromořadí lip, které původně tvořilo doprovod úvozové cesty nad hřbitovem, jež však v současné době není patrná. Lípy jsou ve velmi dobrém stavu, který neovlivnila ani stavba nebo doprava. Revitalizace tak proběhla zejména z preventivních důvodů.

Dále kraj ošetřoval alej Albrechtice–Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov. Stromořadí je ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK). Jedná se o pravděpodobně nejdelší alej v Libereckém kraji s délkou přibližně 3,8 kilometru s druhově převládajícími javory lemujících silnici v obou směrech.

Další revitalizovaná alej, která je ve správě KSS LK, je alej Kamenický Šenov – Slunečná. Jedná se o rozsáhlou jírovcovou alej, kde v posledních letech došlo k výraznému zhoršení stavu řady stromů. Starší stromy byly z důvodu provozní bezpečnosti pokáceny či se ponechala pouze jejich torza.

Posledním projektem je stabilizace aleje v Malé Skále, dnes rovněž ve správě KSS LK. Jedná se o jednostrannou lipovou alej nacházející se podél silnice III/2832 nad vlakovým nádražím a pokračující podél pravé strany silnice směrem na Rakousy v délce zhruba 560 metrů. Silniční provoz narušuje stabilitu stromů, kterou bylo potřeba vhodným ošetřením a instalací vazeb podpořit.

Uvedené aleje tak doplňují dalších pět alejí ošetřených v roce 2017 v rámci 1. etapy revitalizace významných alejí. Těmi byly Lipová alej ve Světlé pod Ještědem, Lipová alej Kalvárie ve Cvikově, alej Buďárka v Pasekách nad Jizerou, Zámecká lipová alej ve Sloupu v Čechách a dubová alej na hrázi v oboře v Lomnici nad Popelkou. Kromě těchto alejí se ještě Liberecký kraj prostřednictvím KSS LK zabývá revitalizací vybraných alejí na Frýdlantsku a Novoborsku.
 

alt
alt
Nahoru