Oblast cyklodopravy podpoří kraj více jak 13 miliony korun

Verze pro tisk |

Více než 11 milionů korun na rozvoj cyklistické dopravy v regionu a přes 2 miliony na projektovou přípravu cyklostezek vydá letos Liberecký kraj. Peníze podpoří nejen přípravu nových cyklotras, ale i opravu stávajících úseků. Nová cyklostezka vznikne například v úseku mezi Kunraticemi u Cvikova a Drnovcem, z Příšovic do Přepeř či Hnanicemi a Borkem.

„Peníze, kterými podporujeme oblast cyklodopravy, se rok od roku zvyšují. Jsem rád, že můžeme podpořit nejen výstavbu nových tras, ale i investovat do údržby a oprav současných cyklostezek,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Celkem 11.006.516 korun půjde na výstavbu, údržbu a opravy komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek a cykloturistických tras Libereckého kraje. Na projektové přípravy výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu a cyklostezek dá kraj 2.442.729 korun.

Přehled podpořených cyklostezek:
- „Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec–Sloup“ ve výši 817.147 Kč,
- „Cyklostezka podél II/610 z Příšovic do Přepeř – Liberec“ ve výši 1.958.261 Kč,
- „Cyklostezka podél II/610 z Příšovic do Přepeř – Semily“ ve výši 1.838.717,30 Kč,
- „Cyklostezka Vratislavice nad Nisou“ ve výši 1.231.331 Kč,
- „Cyklostezka II. etapa Hnanice – Borek“ ve výši 1.956.090 Kč,
- „Cyklostezka podél I/13 Kunratice u Cvikova – Drnovec“ ve výši 2.000.000 Kč,
- „Cyklostezka podél II/282, U kříže – Lestkov“ ve výši 1.204.970,40 Kč,
- „Cyklostezka k průmyslové zóně Sever“ ve výši 175.000 Kč,
- „PD – Cyklostezka Radvanec – Nový Bor“ ve výši 332.750 Kč,
- „Heřmanička – projektové práce II“ ve výši 800.000 Kč,
- „PDSP – cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“ ve výši 126.000 Kč,
- „Cyklostezka podél II/278 v městě Hodkovice n. M.“ ve výši 504.000 Kč,
- „Cyklostezka podél II/278 v katastru obce Bílá“ ve výši 504.000 Kč

Od roku 2009 do současnosti kraj vynaložil na podporu v oblasti cyklodopravy 44.249.768 milionů korun a podpořil celkem 96 projektů. „I v následujících letech budeme v podpoře cyklodopravy pokračovat. Je to i jedna z cest, jak omezit osobní dopravu. Věřím také, že vybudování sítě kvalitních cyklostezek může lidi motivovat k tomu, aby jezdili na kole a zlepšilo se jim zdraví a fyzická kondice,“ uzavřela Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.
 

Rok Počet podpořených projektů Poskytnuté finanční prostředky (Kč)
2009 10 4.999.709
2010 2 1.003.850
2011 0 0
2012 5 670.000
2013 15 3.110.709
2014 1 150.000
2015 4 682.554
2016 15 4.998.502
2017 18 6.756.724
2018 13 8.428.475
2019 13 13.429.245
Nahoru