Předvolební dotazník 2020: ANO 2011

Verze pro tisk |

Vymyslel jsem deset plus jednu otázku a dotazník rozeslal různými kanály všem kandidujícím subjektům.

Reakce jsou různé, někteří lídři jakoby ani nevěděli, že kandidují, jinde zřejmě zasedly celé PR týmy. Texty vydáváme postupně, jak přicházely. Některé subjekty vám bohužel nepředstavíme. Odpovědi jsme nijak neupravovali. Takto se prezentuje ANO 2011.

1. Je nějaké téma, které si myslíte, že je typické právě jen pro váš volební subjekt a odlišuje ho od těch ostatních?

Myslím, že se shodujeme v hlavních prioritách napříč politickým spektrem. Rozdíl je akorát v tom, jak chceme dosáhnout svých cílů. My máme zkušenosti z vedení kraje, měst a obcí a jasný plán, který vede k výsledkům, žádným vzdušným zámkům. Víme, kolik toho snese krajský rozpočet, co potřebují města a obce a hlavnějejich obyvatelé, aby se jim v našem kraji líp žilo. Nebojíme se ale ani velkých projektů a úkolů, jako jsou obchvaty. U nich se ale neobejdeme bez finanční podpory a aktivity státu. Snažíme se proto komunikovat s ministry, a dostat tak problémy Libereckého kraje do popředí v Praze.  Pomáhají nám i poslanci. Je to mravenčí práce, navíc časově velice náročná, ale stojí to za to.

2. Co váš subjekt považuje za největší problém Libereckého kraje, který je potřeba řešit? A jak byste ho řešit chtěli?

Naší prioritou je zdravotnictví, které funguje v našem kraji dobře, ale i Covid nám ukázal, jak důležité jsou investice do páteřních nemocnic. Není to ale jen o pavilonu urgentní medicíny za 3,3 miliardy pro Krajskou nemocnici Liberec, ale také o českolipské nemocnici, kam se nám podařilo prosadit 320 milionů na investice, a dalších páteřních nemocnicích. Pro pacienty tak zajistíme kvalitní péči i lepší komfort. Pro zdravotnický personál to představuje zase lepší podmínky pro jejich práci. Budeme ale také usilovat o to, aby se mzdy v krajských nemocnicích dostaly na úroveň mezd zdravotníků v nemocnicích státních. Za stejnou práci by lidé měli lidé dostávat stejné peníze. Jako nutnost vnímáme fungování zubních a lékařských pohotovostí. Vytvořit vhodné podmínky pro práci a život ve všech koutech našeho kraje pak chceme pro praktické lékaře, ambulantní specialisty a zubaře. Mám tím na mysli nejen finanční motivaci, ale také třeba bydlení. Naší prioritou v oblasti zdravotnictví je ale například i digitalizace. Online komunikace a SMS objednávání usnadní život pacientům i lékařům.

3. Naši čtenáři jsou zejména z Českolipska. Co považujete za největší problém této části kraje a jak byste tento problém chtěli řešit?

Jednoznačně to jsou přetížené silnice a nedokončený obchvat České Lípy. Mluví se o něm desítky let, ale k pokrokům dochází až nyní, před dvěma týdny byla podána žádost o územní rozhodnutí. O nich ale budu hovořit později. Patří mezi ně z hlediska kraje i bývalý vojenský prostor Ralsko, který postupně čistíme od pozůstatků sovětské armády. Potřebuje ale hlavně koncepci do budoucna. Považuji za opravdu důležité, aby o ní rozhodovali hlavně tamní obyvatelé, kteří dle mých informací preferují klid a bezpečí. V tom bych jim chtěla vyjít vstříc. A pak to jsou problémy, který trápí celý kraj. Třeba nedostatek ambulantních specialistů a zubařů, problematické fungování pohotovostí o čemž jsem už hovořila, nebo nedostatek míst v domovech pro seniory. I Českolipsko stárne a bude další kapacity potřebovat. Chtěli bychom jít cestou rozšiřování stávajících zařízení tam, kde to půjde, a spolupráce se soukromými provozovateli.

4. Jaké jsou vaše investiční priority v následujícím volebním období?

Zmíněná stavba centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci za 3,3 miliardy a každoroční příspěvek pro českolipskou nemocnici ve výši 40 milionů po dobu osmi let. Investovat ale musíme i do oprav silnic, a proto budeme usilovat o to, aby tímto směrem šlo každý rok minimálně půl miliardy korun. Dál rozvíjet chceme i domovy pro seniory, ve kterých nám v tuto chvíli chybí 500 lůžek. Zajistíme také minimálně 100 milionů korun ročně do oprav a rekonstrukcí škol.

5. Jak hodláte řešit situaci v železniční dopravě, kdy si na tratích zdánlivě konkurují Arriva a České dráhy, jezdí na stejných tratích a prakticky není možné dorazit do cíle bez zpoždění?

V této oblasti je velkým problém zadávání veřejných zakázek. Najít tak soulad pro jednotlivé oblasti je velmi problematické. Kraj zde sehrává roli spíše koordinátora mezi jednotlivými dopravci, tak aby spoje plynule navazovaly. 

6. Obchvat Mimoně, obchvat České Lípy ... to jsou témata, která se objevují ve volebních programech od vzniku krajů. Má váš subjekt plán, jak sliby konečně uvést do reality?

Obchvat České Lípy je téma, které intenzivně řeším. Pravidelně se scházím s ředitelem liberecké pobočky ŘSD, která tuto investici zajišťuje po technické stránce, jednám také se zástupci projekčních firem, Povodím Ohře a dalšími zainteresovanými orgány. Před několika dny byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Jakmile rozhodnutí bude vydáno, může být zahájen proces výkupu potřebných pozemků. V této oblasti jsem nabídla ŘSD součinnost. Přeci jen kraj i město má k majitelům pozemků blíž a může být v této oblasti nápomocno. Několik jednání na toto téma již také proběhlo. Plán je takový, že by se druhá část obchvatu České Lípy, tj. část z Dubice do Dolní Libchavy, která by měla pomoci především přetížené Děčínské ulici, měla začít stavět v roce 2022. Třetí a poslední část obchvatu, tj. část z Dolní Libchavy na Nový Bor by pak měla začít o dva roky později. Čeká nás ještě dlouhá cesta k obchvatu České Lípy, kterou nemáme navíc plně v rukou, protože investorem je stát, ale jsem ráda, že se projekt sune k vytouženému cíli. Peníze na tuto stavbu jsou vyčleněny. Ředitelství silnic a dálnic jsme a budeme v této záležitosti plně k dispozici.

7. Chystáte nějakou optimalizaci ve školství?

Kraj je zřizovatelem středních škol a podařilo se mu vybudovat osm center odborného vzdělávání za 600 milionů korun. Není to ale jen investice do budov a vybavení, ale především do budoucnosti našich dětí, kterým jednou usnadní najít uplatnění na trhu práce. V tom bychom chtěli určitě pokračovat, v investicích nejen do betonu, ale především do studentů. Chceme také více propojovat školy a zaměstnavatele, aby studenti mohli sbírat zkušenosti v praxi. V plánu máme také zapojení zaměstnavatelů do systému stipendií a budeme více pečovat o nadané žáky a vytvářet příležitosti k rozvoji a uplatnění jejich talentu. Více se budeme věnovat i kariérovému poradenství, abychom studentům více pomáhali při výběru té nejlepší vzdělávací cesty.

Musíme také školství lépe připravit na mimořádné situace, jako je teď ta Covidová, prostřednictvím většího využívání nových technologií a on-line forem výuky. Školy bychom také chtěli více využívat i večer a o víkendech pro celoživotní vzdělávání obyvatel našeho regionu. Naší ambicí je zřídit Krajské centrum celoživotního vzdělávání.

8. Podle Ústavy mají zastupitelstva kraje právo zákonodárné iniciativy. Chystáte se v případě volebního úspěchu předložit Parlamentu nějaký zákon?

Pokud bude potřeba tak ano. V současné době, ale lepe funguje to, že pokud potřebujemenějakou legislativní změnu, jdeme spíš cestou našich kolegů v poslanecké sněmovně nebo diskuzí s představiteli ministerstev. To se osvědčilo i v případě problému převodu městských podílů na nájemníky bytů, které se týkají Liberce, Jablonce i dalších měst. Díky komunikaci s představiteli dotčených ministerstev bylo docíleno toho, že zpracují výkladové stanovisko ke stávajícím zákonům, a celý proces převodu se tak významně usnadní a urychlí. Není proto třeba, aby kraj za každou cenu předkládal vlastní návrh zákona.

9. V jakém stavu je podle vás zdravotnictví v kraji a jaké chcete provádět změny v jeho fungování?

Zdravotnictví v našem kraji je na vysoké úrovní, ale určitá úskalí jsou. Jde především o fungování zubních a lékařských pohotovostí nebo dlouhé objednací lhůty na odborná vyšetření. Ostatní potřeby, o které budeme usilovat jsem již psala u předchozích otázek.

10. Máte nějaký nápad, jak pokračovat s využitím prostor bývalého vojenského újezdu kolem Ralska?

O tom jsem už psala výše. Těch možností je mnoho, ale pro nás je prioritou představa obyvatel, kteří v dané lokalitě žijí. Nejdůležitější však je zachovat v tomto území její jedinečnost nedotknuté krajiny.

11. Kdo za vás dotazník vyplňoval?

Já sama (Jitka Volfová, pozn. autora) u hrnku horkého čaje, protože jsem celou sobotu strávila na City Cross Runu v České Lípě. Nehřál mě pouze ten čaj, ale i vzpomínka na všechny ty nadšené běžce, kteří to nevzdali a běželi zimě a dešti navzdory.

Nahoru