Předvolební dotazník 2020: KSČM

Verze pro tisk |

Vymyslel jsem deset plus jednu otázku a dotazník rozeslal různými kanály všem kandidujícím subjektům. Reakce jsou různé, někteří lídři jakoby ani nevěděli, že kandidují, jinde zřejmě zasedly celé PR týmy.

Texty vydáváme postupně, jak přicházely. Některé subjekty vám bohužel nepředstavíme. Odpovědi jsme nijak neupravovali. Takto se prezentuje Komunistická strana Čech a Moravy.

1. Je nějaké téma, které si myslíte, že je typické právě jen pro váš volební subjekt a odlišuje ho od těch ostatních?

Jistě. Jde o vůli a schopnost pro občany kraje něco skutečně dělat, ne jen za jejich peníze šířit propagandu, že to dobře děláme – jako stávající koalice. Pro nás kraj není jen a pouze zastupitelstvo, Krajský úřad, nebo dokonce jen věžák v Liberci. Kraj jsou pro nás především lidé - občané, obyvatelé kraje. Těm musí vše sloužit. Zejména v rezortech školství, sociálních věcí a životního prostředí – rozvoje venkova. Samozřejmě, to vše se odehrává na, podle mne nádherném, území – v krajině, kterou musíme odevzdat dětem a vnukům v co nejlepším stavu.

2. Co váš subjekt považuje za největší problém Libereckého kraje, který je potřeba řešit? A jak byste ho řešit chtěli?

Neexistence vize vedení kraje – toho, co zásadního chce ve volebním období kraj dosáhnout. Odpovědi jsou v našem stručném volebním programu, například zde: odkaz na web s VP

3. Naši čtenáři jsou zejména z Českolipska. Co považujete za největší problém této části kraje a jak byste tento problém chtěli řešit?

Ve stavebně technických úpravách českolipské Nemocnice s poliklinikou se poměrně pokročilo. Zabránili jsme zastavení opravy pláště budovy, prosadili jsme modernizaci pracoviště dialýzy a na náš podnět byl v nemocnici aplikován systém úspory energií metodou EPC (investice do moderních prvků zejména vytápění a osvětlení jsou hrazeny jejich dodavateli z úspor, které vznikly oproti dřívějšímu stavu).

Nyní chceme prosadit zubní pohotovost nejen na Českolipsku, ale v každém okrese kraje.  

Stálou pozornost si vyžadují opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, včetně potřebných obchvatů – po rozbitých silnicích k nám záchranka včas nedojede …

4. Jaké jsou vaše investiční priority v následujícím volebním období?

Prvořadě je třeba dokončit již rozpracované investice, včetně Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec. Zajistit zubní pohotovosti v každém okrese kraje a přistoupit k restrukturalizaci veřejné autobusové dopravy. Dále prosazujeme zmíněné opravy silnic druhé a třetí třídy a podporu krajiny – rozumná vodohospodářská opatření v nejširším slova smyslu. Zde je třeba zvlášť zmínit situaci okolo dolu Turów, kde chceme navrhnout jisté technické opatření, to ovšem vyžaduje spolupráci polské i německé strany.

5. Jak hodláte řešit situaci v železniční dopravě, kdy si na tratích zdánlivě konkurují Arriva a České dráhy, jezdí na stejných tratích a prakticky není možné dorazit do cíle bez zpoždění?

Je třeba být upřímný – tuto situaci je obtížné vůbec nějak řešit, natož rychle. Předpisy, původem z Evropské unie, nutí jednotlivé státy a jejich samosprávy realizovat tzv. „liberalizaci“ trhu nejen v oblasti veřejné dopravy, ale třeba i zdravotnictví či energetiky. Podstatou této „liberalizace“ je nucené zadávání zakázek soukromým firmám. Následky vidíme dnes a denně jako uživatelé veřejné dopravy, případně se o nich dočítáme v médiích, když tato informují o korupčních postupech jednotlivých soukromých firem.

Na kraj tak v nejbližší době „zbývají“ v zásadě jen technicko-organizační opatření ke zvýšení návaznosti, plynulosti a prostupnosti mezi různými dopravci.

6. Obchvat Mimoně, obchvat České Lípy ... to jsou témata, která se objevují ve volebních programech od vzniku krajů. Má váš subjekt plán, jak sliby konečně uvést do reality?

Obchvat České Lípy je prvořadě záležitostí státu, respektive jeho organizace Ředitelství silnic a dálnic – jedná se o silnici první třídy. Tady se dá jen lobbovat u průběžně se měnících ministrů dopravy a ředitelů ŘSD. A také se modlit, aby některého poslance opět nenapadlo u „svého“ ministra nechat stavbu přerušit či zastavit.

Co se týká obchvatu Mimoně, kde jde o silnice druhé třídy, tedy krajské, je třeba opět být upřímný vůči voličům i občanům kraje v celku: dlouhodobě plánovaná a zvažovaná trasa tzv. západního obchvatu Mimoně (silnice 268/II) v délce tří kilometrů s několika mosty včetně železničních je natolik nákladná, že by ji Liberecký kraj zřejmě nebyl schopen jednorázově investovat. Případný podíl města Mimoně, jejíž celkový rozpočet se pohybuje okolo 220 milionů Kč, nemůže být zásadní. Takzvaná „vyvolávací cena“ obchvatu začíná na 350 milionech korun. Druhá, severní část potřebného obchvatu by nebyla již tolik finančně náročná. Skutečně jen drobným přínosem by mohla být úprava ulice Mírové, která ale nevyvádí komunikaci ze stávající trasy. Takže: hledat finanční podporu státu.

7. Chystáte nějakou optimalizaci ve školství?

Optimalizaci, což je ve skutečnosti rušení méně obsazených škol, aktuálně neplánujeme. Jsme názoru, že zásadní potřebná optimalizace již proběhla. Naopak budeme podporovat technické střední školy a učiliště. Rozhodně ale „optimalizaci“ nevidíme v masivně tlačené podpoře soukromých škol – třeba jejich vzniku v Hejnicích.

8. Podle Ústavy mají zastupitelstva kraje právo zákonodárné iniciativy. Chystáte se v případě volebního úspěchu předložit Parlamentu nějaký zákon?

Nepochybně. Prvním takovým záměrem je zákon o neziskových zdravotnických zařízeních. Další návrh zákona by se týkal rozpočtového určení daní. A není to všechno.

9. V jakém stavu je podle vás zdravotnictví v kraji a jaké chcete provádět změny v jeho fungování?

Potřebu zajistit zubolékařské pohotovosti v každém okrese kraje jsem již uvedl. Největší úsilí je třeba napřít na první linii styku pacientů se systémem. Zdravotnictví v kraji je stále ještě poměrně funkční, což je pozůstatek systému zdravotnictví z doby socialismu. Samozřejmě, místně se již stihlo projevit „hospodaření“ pravicových uskupení, jako například ODS ve Frýdlantu, kde nakonec musel po „vybydlení“ tamní nemocnice soukromou firmou zasáhnout kraj, respektive krajská nemocnice.

Ale zdravotnictví rozhodně není jen o budovách nemocnic a přístrojích – základem jsou lékaři a zdravotnický personál vůbec. Zde chceme být aktivní například formou stipendií, zlepšování pracovních podmínek a podobně.

10. Máte nějaký nápad, jak pokračovat s využitím prostor bývalého vojenského újezdu kolem Ralska?

Zásadou musí být udržet zachovalou a vzácnou krajinu jako celek, jako oblast nemasové turistiky. S tím by měla být souladná i vhodná – lehká – výroba při stávajících sídlech, aby obyvatelé Ralska nemuseli za prací vyjíždět. Rozumná podpora rozvoje infrastruktury.

11. Kdo za vás dotazník vyplňoval?

František Chot

Nahoru