ŠENOVSKÁ HVĚZDA PLNÁ NADĚJE…

Verze pro tisk |

Již několik týdnů zuří na Ukrajině válečný konflikt, zprávy z bojů plní stránky novin, televizní stanice přinášejí stále otřesnější informace o průběhu války. Tato válka ale vyvolala i obrovskou vlnu solidarity, k níž se připojili i žáci Základní školy z Kamenického Šenova. Martin Král, žák 8.A, inspirován svou třídní učitelkou oslovil postupně ředitele školy i starostu města s návrhem uspořádat v kině Hvězda benefiční koncert na podporu ukrajinských občanů zasažených válkou.

Přípravy na benefici trvaly necelé tři týdny, během nichž se pilně nacvičovala jednotlivá vystoupení a žáci se svými vyučujícími vyráběli různé dárkové předměty většinou s velikonoční tematikou. Do akce se zapojily děti z 1. i 2. stupně základní školy, pozvání přijali také hosté ze ZUŠ z České Kamenice. Martinova spolužačka, Eliška Váchová, vytvořila plakát a pozvánky, aby se veřejnost dozvěděla o chystané akci v dostatečném předstihu a mohla nás přijít podpořit.

V den D, 7.dubna, žáci z 8.A už od časných ranních hodin chystali v předsálí místního kina vše na odpolední prodej výrobků, zároveň na pódiu probíhala generální zkouška na večerní představení. Během dopoledne se podařilo natočit i krátkou videonahrávku na sociální sítě a Markéta Mrňávková průběžně pořizovala fotodokumentaci z přípravné fáze celého projektu.

Zhruba v 16,00 hodin dorazili do kina i žáci paralelní 8.B v doprovodu své třídní učitelky a paní asistentky. Jim a také žákům z 5.B patří velké poděkování za to, že si všichni příchozí mohli posléze nejen zakoupit nabízené výrobky, ale také se dosyta občerstvit. Prodávaly se párky v rohlíku, vafle, buchty a spousta dalších dobrot. Žáci 5.B od 17,00 hodin nabízeli zákazníkům výbornou cukrovou vatu, nechyběla ani pestrá nabídka nápojů. O všechny bylo dobře postaráno, každý si mohl dopřát to, na co měl právě chuť.

První návštěvníci dorazili do kina již krátce před 17.00 h. a hned u vchodu podpořili celou akci v podobě dobrovolného vstupného, příchozí byli štědří nejen u vstupních dveří, ale i během následující hodiny, která byla rezervována pro drobné nákupy. Prodávali se ptáčci vyrobení z keramické hlíny, originální lampičky se stínítky, andílci, velikonoční zápichy, netradiční špachtlová puzzle, kašírované vázy s pouťovými květinami, výtvarná díla na plátně a mnoho dalších předmětů.

Krátce po 18.00 hodině zahájil ředitel školy, Mgr. Tomáš Vlček, benefiční koncert, jehož součástí byla i dražba vybraných obrazů a dalších tematicky zaměřených výrobků. Moderování celého večera se ujala dvojice žáků z 8.A, Kristýna Máchová a Martin Král, které skvěle doplňoval svými aukčními vstupy jejich spolužák, David Jelínek.

Prvními účinkujícími se stali žáčci 1.B, kteří si pro diváky připravili taneční a pěvecké vystoupení pod vedením třídní učitelky a paní asistentky. Na naše benjamínky navázali svou písní „Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země“ žáci 2.B. Jejich třídní učitelka vytvořila pro malé muzikanty i originální hudební nástroje. Následovalo vystoupení Lenky Urbanové z 8.B, členky místního oddílu mažoretek, která předvedla publiku svoji sestavu, s níž vystupuje i na soutěžích.

Pak už moderátoři předali poprvé slovo Davidovi, jenž zahájil dražbu prvního obrazu, který se z původní vyvolávací ceny 300,- Kč podařilo vydražit i díky Davidovu excelentnímu výkonu za neuvěřitelných 2300,-Kč. A to nás ještě čekala dražba dalších sedmi exponátů!

Na pódiu se mezitím seřadili žáci 4.A, kteří nám pod vedením své paní učitelky zahráli na flétny. Posléze je vystřídaly Štěpánka Svitáková a Leontýnka Altmanová, obě z 5.A, jež zazpívaly duet. 5.A reprezentovaly i dvě tanečnice, Vanesa Votroubková a Magdalena Osvaldová. Vystoupení 5.třídy uzavřelo Leontýnčino pěvecké sólo.

Následovala další dražba, tentokrát se za další nabízený obrázek podařilo získat 1600,- Kč.

To už diváci ale přivítali potleskem na jevišti dvě členky taneční skupiny Tutti Frutti, Anny Půlkrabovou a Simonu Valíčkovou, kmenové žákyně 6.A. Další vystoupení bylo rovněž ve svižném rytmu, tentokrát ale účinkující mažoretky ze 7.B, Kateřina Kudrnová a Natálie Hrdličková, musely zvládnout i neposedné hůlky. Anička Hornová ze 6.B interpretovala píseň „Slunečnice“, jež před lety poprvé zazněla ve filmu režiséra Martina Friče a stala se tehdejším šlágrem.

Naši sólistku opět vystřídal David, který se ujal mikrofonu a zahájil dražbu věnce věnovaného do aukce žáky 2.B. O věnec s vyvolávací cenou 100,- Kč se strhla doslova bitva, kterou odklepnutím kladívka ukončil až David. Věnec byl vydražen za 3500,- Kč, nejvyšší částku celého večera! V tomtéž dražebním kole David ještě nabídl zájemcům další obraz s vyvolávací cenou 300,- Kč. Dílo bylo následně vydraženo za 2500,-Kč.

Vzápětí se na jeviště vrátila Katka Kudrnová ze 7.B, aby se publiku tentokrát představila se svou miniformací, oddíl mažoretek navštěvuje již devátým rokem, a tak má za sebou už řadu úspěchů.

Následovala série vystoupení žáků z 8.A. Nejprve se publiku představila Kristýna Máchová, jež zahrála na kytaru. Průběžně pokračovala dražba nabídkou kašírovaného kuřete, které věnovali do aukce žáci 3.A. Kuře bylo vydraženo za 3000,- Kč. Následovalo vystoupení Zuzany Znakové, která procítěně interpretovala hned dvě klavírní skladby. Zuzku pak vystřídala u mikrofonu spolužačka Tereza Šachová, Terka se věnuje sólovému zpěvu a chtěla by v budoucnu zpěv studovat na konzervatoři.

David se opět chopil mikrofonu a nabídl zájemcům další obraz na plátně s vyvolávací cenou 300,- Kč. Toto dílo bylo posléze vydraženo za desetinásobek vyvolávací ceny!

Představení se postupně chýlilo ke konci, čekala nás už jen dvě závěrečná vystoupení a dražba dvou exponátů. Kristýna Máchová nejprve zahrála na kytaru „Španělskou romanci“ tentokrát za doprovodu svého učitele hudby. Kytarista Jan Hrůzek, žák víceletého Gymnázia v České Kamenici, a Tereza Šachová, žákyně 8.A, interpretovali společně píseň „Boliviana“.

I dražba dospěla do finále, David si pro publikum připravil na závěr malé překvapení, jeho spolužáci ukryli za oponou tajemný předmět, který měl být rovněž vydražen. Nejprve se ale dražil květináč s velikonočním aranžmá od žáků ze 2.A. Za tento exponát se podařilo získat 800,- Kč. Z našeho tajemného předmětu se vyklubala dvoumetrová obří pomlázka, za kterou nový majitel zaplatil rovné 2000,- Kč.

Vrcholem benefičního večera se stalo akrobatické vystoupení chlapců z 8.A. Parkouristé, Jan Čižinský, Jiří Gut, Martin Král a Daniel Kněžour, vyburcovali svými salty a přemety publikum k zaslouženému dlouhotrvajícímu potlesku.

Kristýna a Martin na závěr poděkovali účinkujícím, žákům a učitelům, vedení města i školy za podporu charitativní akce, ale zejména těm, kteří se aktivně zapojili do aukce předmětů. Ještě v průběhu večera byla publiku oznámena předběžná částka, kterou se podařilo vytěžit z prodeje výrobků a z dražby exponátů. Částka se vyšplhala na neuvěřitelných 50 500,- Kč.

Jak již bylo avizováno předem, zisk poputuje na podporu ukrajinských občanů, jejichž země je těžce zkoušena válkou. Po dohodě s vyučujícími a s vedením školy bude celá částka včetně peněz, které vybrali za prodej stužek v ukrajinských barvách žáci 9.ročníku, převedena na účet Člověka v tísni. Tato nezisková organizace určitě dokáže co nejdříve peníze dopravit k těm nejpotřebnějším.

S nadšením konstatuji, že finální částka v této chvíli již přesáhla 60 000,- Kč, neboť jsme ještě mohli připočítat dodatečně věnované finanční příspěvky. Děkujeme!!!!

Mgr. Ivana Novotná

alt
alt
alt
Nahoru