Autor - Jana Jermanová Jakubská

Tvář Země okem pilota a poutníka

6.7.2011 11:51 | Muzeum

Ing. Svatopluk Dvořák se narodil v roce 1936 v Bratislavě, ale už od roku 1945 žije v severních Čechách. Když hned po válce začal v České Lípě chodit do školy, bylo to podle jeho slov ošklivé šedivé město, zato krajina kolem něj ho už od dětství lákala a okouzlovala.