Autor - Monika Bayerová

Novými investicemi se v roce 2017 Česká Lípa nezadluží

10.1.2017 07:51 | Česká Lípa

Novými investicemi se v roce 2017 Česká Lípa nezadluží. Investice městu dovoluje dobrý vývoj ekonomiky, přísnější pravidla při zpracování návrhu rozpočtu, která vedení města přijalo už v roce 2015, a  našetřené peníze v investičním fondu.

Příprava strategického plánu rozvoje města pokračuje

9.1.2017 18:43 | Česká Lípa

Nástroj pro koncepčního řízení města a častá podmínka při žádání o evropské dotace – to je strategický plán rozvoje města. Proto mu Česká Lípa ve spolupráci s firmou GaREP věnuje prvořadou pozornost.

Děti jedí zdravěji i na českolipských školách

9.1.2017 18:29 | Školy

Bez sladkého, slaného a tučného jídla se musí podle „pamlskové“ vyhlášky obejít od 2. ledna i českolipští školáci. Omezený je také výběr nápojů. Rodiče byli o změnách informováni na třídních schůzkách.

Dejte si pozor na platnost řidičského průkazu!

6.1.2017 07:16 | Zpravodajství

Tisíce řidičských průkazů vydaných v roce 2007 s platností na 10 let budou měnit i řidiči na Českolipsku. Výměnu lze provést 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je bezplatná.

Fond rady podporuje občanský život ve městě

5.1.2017 07:25 | Česká Lípa

Šest desítek žadatelů o finanční podporu, které nemohly být uspokojeny z běžných dotačních programů roku 2016, získaly pomoc z fondu Rady města Česká Lípa.

Nastartujeme rozvoj města

3.1.2017 10:18 | Česká Lípa

Schváleným rozpočtem na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu do následujících let 2018 až 2022 zahajuje Česká Lípa nový rok. Nový rozpočet je ambiciózní, investičně silně progresivní, ale zároveň je sestavený konzervativním přístupem, protože město nezadlužuje.

Víčka pomáhají

14.12.2016 11:37 | Česká Lípa

Nemocnému sedmiletému chlapci dokážou pomoci obyčejná plastová víčka od PET lahví, která na výzvu města Česká Lípa sbírají občané už od roku 2014. Od té doby lidé odevzdali 5,56 tun víček, která po prodeji vynesla 43.907 Kč. Finanční dar pomáhá od května 2014 Jiříkovi Ullmannovi z České Lípy s léčbou vzácného onemocnění. Nyní dostane dalších 7.519 Kč za prodej 0,95 tuny víček.

Organizační změny zlepší práci městského úřadu

2.12.2016 08:19 | Česká Lípa

Rada města Česká Lípa na svém pravidelném listopadovém zasedání rozhodla od 1. 12. 2016 personálně posílit oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odbor technické správy majetku. Od počátku nového roku bude zřízen odbor správní.

Umístění kamery v Hrnčířské ulici

1.12.2016 08:03 | Česká Lípa

Nově umístěná stacionární kamera v Hrnčířské ulici pomůže zabránit častému narušování veřejného pořádku v této lokalitě České Lípy. Rada města na svém pravidelném listopadovém zasedání rozhodla o umístění kamery na budovu firmy CREAM uzavřený investiční fond, a.s., se kterou město uzavřelo nájemní smlouvu.

Slavnostní zahájení adventu v České Lípě

29.11.2016 16:43 | Česká Lípa

Železná adventní neděle je za námi. V její předvečer jsme společně na náměstí T. G. Masaryka rozsvítili vánoční strom. Město Česká Lípa pro občany připravilo na tento den bohatý a pestrý program, který začal už po poledni a vyvrcholil netradičním slavnostním rozsvícením dvacetimetrového smrku za zpěvu koledy a pokračoval ohňostrojem.