24/2010

Verze pro tisk |

Válčí nemocnice s radnicí? A Petr Skokan s Hanou Moudrou? Kolik bude stát rekonstrukce městského stadionu? Sledujte poštolky u nás na balkóně takřka on-line. Neplatili jste za odpad? Brzy u vás zazvoní exekutor! A ještě něco k Městským slavnostem.

 

Květnové zasedání zastupitelů

Tento týden proběhne zasedání zastupitelstva, které se mi tradičně kryje s klasifikační poradou. Stále však zbývá několik nekomentovaných usnesení z května.
Ze zápisu se dozvídáme, že v 17,02 opustil zasedání zastupitelů Vladimír Jonáš a také, že byla zastupitelům předložena zpráva o přezkoumání hospodaření provozovatelů cyklostezky Varhany za rok 2009. Miroslav Hudec se tázal, zdali jsou nové informace o napojení cyklostezky v České Lípě. Odpovídal Jiří Samšiňák, projektový manažer. "Zatím nevíme nic o financování třetí etapy, podali jsme žádost o dotaci, prošli kontrolami, ještě není ukončeno jednání s Českými drahami."
Jan Riedl namítl, že cyklostezku by šlo vylepšit maličkostmi typu laviček. Jiří Samšiňák opět odpověděl ve smyslu: uvažujeme, jednáme.
Problémem je, že cyklostezka není jen České Lípy, ale sdružení několika obcí, takže buď je administrativně složité, aby se každá obec postarala o vylepšení svého úseku, anebo je to prostě vždy dobrá výmluva. Osobně si myslím, a to ze zápisu není poznat, že Dr. Hudec měl spíše na mysli, kdy se konečně vyřeší ostudné napojení cyklostezky na další komunikace právě v České Lípě, případně parkování. A co se týká laviček: lavičku se stolkem si vybrala bezprizorní mládež jako vhodné místo k popíjení krabičáků, takže to podle toho v okolí vypadá. Ale díky aspoň za tu možnost nazout si vsedě brusle. Příští týden si chci zabruslit na stezce, kterou vystavěli v mém rodném městě, tak jsem zvědav, jak tam to vypadá se zázemím, kvalitou asfaltu apod.
Následně se schvalovala zpráva poradců Českolipské teplárenské. Pro nás je důležitá informace Jana Stejskala, že by mělo dojít k udržení cen tepla. Hana Moudrá ještě doplnila, že investice do kogeneračních jednotek (více zde) nebude do cen započítána.

Zastupitelé byli zároveň informováni o vývoji úhrad pohledávek z místního poplatku za odpad. Jaromír Štrumfa shrnul, že za tři měsíce roku 2010 město inkasovalo 698 tisíc korun. "Při tomto tempu budeme peníze z dlužníků dolovat 100 měsíců," dodal například. A můj komentář: když je vydolujeme, tak to je stále ještě dobré. V mém názoru mě utvrzuje i sdělení Jana Hluštíka, vedoucího oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek: "Část je nedobytná, ale v příštím čtvrtletí se postup zrychlí i díky tomu, že se rozjede spolupráce s exekutory."
Inženýr Štrumfa (umím si ho představit, přestože slova vidím jen na papíře) dál rýpal názorem, že kdybychom do toho šli pořádně, mohli bychom dostat více. Starostka podotkla (zřejmě trochu jízlivě), že ráda uvidí metodiku pana Štrumfy. Pokud bude zdatnější, rádi ji na radnici převezmou.
Jan Hluštík pro jistotu ještě popsal administrativní postup při vymáhání: nedoplatky se musejí vyměřit, pak se doručí tři úřední rozhodnutí, teprve potom mohou následovat další kroky, včetně exekutora. Také připomněl, že se nejedná o velké dlužníky. Převažují občané, kteří dluží od 100 do 5 000 korun.
Někteří zastupitelé si prostudovali Objemovou studii Městského stadionu u Ploučnice, aby poté všichni schválili záměr revitalizace. Ta bude podle Karla Bubeníka stát asi 200 milionu korun.

Zajímavým bodem jednání byla možnost výkupu budovy nemocnice Pod Holým vrchem. O tomto bodu se rád na minulých zasedáních zmiňoval Petr Skokan, který tentokrát bohužel chyběl, čehož využil Karel Tejnora k drobnému popíchnutí: "Je škoda, že zde není pan Petr Skokan, zástupce Věcí veřejných, jelikož v té době byl starostou města a město mohlo nemocnici získat za cenu doporučeného dopisu. Tento objekt poté prodal Liberecký kraj za 7 milionů korun."
Zastupitelé výkup neschválili.

Petr Skokan se později dostavil. V zápise se objevuje v interpelacích, kdy se poštěkal se starostkou na téma parkoviště pro tři auta před radnicí. "Proč je tam instalována značka o odtahu auta?" začal.
Hana Moudrá: "Parkoviště je pro návštěvníky úřadu na ohlášení."
Petr Skokan: "Je to pro návštěvníky úřadu."
Hana Moudrá: "Parkoviště je pro auta Městského úřadu."
Petr Skokan: "Služební vozidlo není pro návštěvníky MěÚ."
Hana Moudrá: "Neeviduji žádnou stížnost na toto parkoviště."
Roztomilé, opět jako bych tam byl.

Závažnější byla ale jiná připomínka Petra Skokana: "Dnes byla v Liberci velká konference o dopravě v Euroregionu Nisa. Proč nebyl přítomen zástupce České Lípy na této konferenci? Z rozhovorů na konferenci vyplynulo, že město Česká Lípa vyvíjí aktivitu, aby došlo co nejdříve k provádění stavby obchvatu u Sosnové. Pokud se město Česká Lípa nebude starat, prostředky budou využity na dopravu v jiných městech."
Hana Moudrá přiznala, že o konferenci na radnici vůbec nevěděli. Lidsky si říkám, že když je Petr Skokan takový českolipský patriot, mohl jí o tom říct. (A klidně mi zase někdo napište, že jsem na Petra Skokana zasedlej. Já nevím, jestli má skutečný důvod se mstít, ale normálnímu občanu tento způsob stranického boje nic užitečného nepřináší.)
O chvíli později musela starostka přiznat, že se s ní po odvolání z dozorčí rady nebaví ani v nemocnici. Požádala nového ředitele o představení zastupitelům města, ten však ani nereagoval na pozvání. Jan Riedl řekl, že se mu hospodaření nemocnice rovněž nelíbí. Ví o pracovníkovi, který dostal dvanáctinásobek odstupného a zanedlouho byl uveden zpět do funkce. 

Něco málo k Městským slavnostem

Zastupitelé také „mohou“ za Městské slavnosti. Ti totiž můžou za úplně všechno. Jen ne za počasí, to se povedlo. Starostka jim poděkovala ve svém zahajovacím projevu a někteří čtenáři je kritizovali za vyhozené peníze. Za sebe mohu s klidem napsat, že slavnosti byly povedené a v rámci možností důstojné. Nepamatuji takovou návštěvnost. Během sobotního dopoledne jsem si prošel všechna místa a bylo vidět, že se lidé nepokrytě baví. Kdyby podobné slavnosti nebyly, našli by se jiní šťouralové, kteří by nadávali, že v Boru či jinde se pro lidi něco dělá, zatímco tady v Lípě nikoliv. Můžeme samozřejmě polemizovat nad výběrem hlavních hvězd. Ale jak u Lucie Vondráčkové, tak u Gipsy.cz byl prostor před pódiem narvaný. Nevím, jestli by tomu tak bylo, kdyby zapěl někdo z těch, koho bych preferoval právě já. Znovu musím ocenit pracovnice Libertinu, jejich cirkus se mi líbil ze všeho nejvíce, přestože mé děti jsou již odrostlé a moc jim neřekl. Peníze raději projedly v laskominách či projezdily na kolotočích. Zkrátka: nabídka byla pestrá. Také kvituji, že slavnosti v Lípě a Boru se nekryjí. Nabízím ještě jedno video – automatický rychlostřih ze všeho, co jsem natočil (ostatní naleznete v i-novinách v rubrice Zpravodajství – zde).

 

 

A tradiční odpovědi na otázku: Co nás čeká příští týden?

Lákají především kina - buď na starší velkofilmy tipy Avatara nebo na Kukyho. Na toho se chystám i já, v pátek se svými žáky. Neobvyklé představení čeká na milovníky metalu v úterý - v Crystalu bude vysílán přímý přenos koncertu velké metalové čtyřky z bulharské Sofie. To je pro ty chudší z nás, co nemají na festival Sonisphere v Milovicích dostatek prostředků. Víkend bude ve znamení Sklářských slavností v Novém Boru. V sousedním městě šli jinou cestou a na náměstí si pozvali Totální nasazení a E!E (v pátek) či The Roads a Los Chupers (v sobotu). 
V minulém týdnu jsem stihl ještě exkurzi do zoologické zahrady v Ústí.

 


Dnes se nám rozšířila zoologická zahrada na balkóně. Před několika hodinami se vylíhlo první poštolčí kuřátko. Určitě se budu poštolkami vytahovat v každém deníku, ale jestli chcete jejich vývoj sledovat podrobněji, založil jsem na našich stránkách na facebooku fotogalerii, kam budu přidávat aktuální fotky a postřehy – zde. Ještě ne zrovna povedené video z pár hodin po vylíhnutí:

 

Nahoru