Lípa dříve a dnes 6. (Badeanstalt und Schwimmschule - Plovárna a plavecká škola)

Verze pro tisk |

Zaujal nás amatérský projekt Jiřího Kratochvíla s názvem Böhmisch Leipa. Jednou za měsíc můžete nyní i na stránkách i-novin porovnávat historický vývoj vám známých míst v České Lípě.

K plovárně bohužel příliš materiálu není, ale obrázky jsou natolik kouzelné, že se prostě tomuto místu nemohu vyhnout. Neznám dokonce ani přesnou dobu vzniku organizovaného plavání na tomto kousku Ploučnice. Ale faktem zůstává, že již v roce 1900 je areál Schwimmschule zmiňován na pohlednicích a na pohlednici posílané v roce 1902 je zachycený areál plovárny s dřevěnými kabinkami a také se skákadlem a nezbytnou vlajkou. Jako první jsem vybral pohlednici z roku 1907 se záběrem právě na zmiňované skákadlo v pohledu směrem na Svárov. V pozadí je hřeben kopce oddělující dnes část Svárova od Žizníkova a v popředí se rozkládá dnes areál Nářadí v Chelčického ulici.

Schwimmschule na Ploučnici v roce 1907:

Do těchto míst se lidé možná chodili koupat již od nepaměti, ale vznik organizované plovárny s odpovídajícím zázemím lze předpokládat až na konci 18. století, jistě však před rokem 1900. Jak je patrno z pohlednice, voda zde byla mělká pro neplavce, ale i hluboká pro zdatné a odvážné skákající plavce. Provoz plovárny a plavecké školy nepřerušila ani prováděná regulace řeky v letech 1910 až 1915. Regulované koryto začíná nedaleko od plovárny po proudu a vzdutí hladiny od nově instalovaného jezu končilo také přibližně v těchto místech.

Na dalším záběru z roku 1937, který byl pořízen z druhého břehu, je vidět další část celého areálu i se zpevněným břehem. Část oné zídky je na svém místě ještě dnes, ale zbytek pláže je zasypán náspem silnice do Zákup. Na dobovém snímku je v levé části jednak nezbytná městská vlajka, ale také reklamní cedule A. Wünsch - celozrnný chléb. V pravé části, v pozadí, jsou patrny ještě dnes stojící domy ve Staré Lípě. Tedy jen některé, třeba ten vysoký v pravé části.

Městská plovárna v roce 1937:

Stejná místa dne 11.2.2008:


Dnešní záběr nebylo vůbec kvůli hojné vegetaci pořídit. Místo mělké vody jsou vzrostlé stromy a domy v pozadí jsou skryté za náspem silnice a protihlukovou bariérou. Pro lepší orientaci jsem proto nový záběr pořídil v trochu jiném úhlu, aby byla vidět i budova dětské nemocnice a každý si tak mohl toto místo jednodušeji zasadit do prostoru. Zmiňovaný starolipský dům sice za bariérou a mezi stromy vykukuje, ale opravdu jen dosti nesměle. Při tomto pohledu už se mi ani nechce věřit vyprávění z mých školních let, kdy mne na střední škole v Nymburce učil chemii starý gymnaziální profesor z Poděbrad. Ten ve svých mladých letech, přesněji v letech 1930 - 1932, působil v České Lípě na zdejším gymnáziu a z České Lípy si zapamatoval pouze dvě výrazná a nádherná místa, jak říkával. Byla to kavárna Union a plovárna na Ploučnici. Takovou prý ani v Poděbradech na Labi neměli. Nebo že by u nás byly i hezčí holky? Buď jak buď, dnes již všechno odnesl čas a zakryla obchvatová silnice vyvádějící od roku 1989 stále vzrůstající provoz hlavní silnice ze Staré Lípy neobydleným územím. Ostatně úpadek areálu začal už na konci 40. let, i když se sem lidé chodili neorganizovaně koupat dále, ovšem stále méně. Obzvláště s pozdějším rozvojem uranového průmyslu na Hamersku by zdejší koupání nemuselo být zcela bez následků a zdejší pravidelní plavci by úplně zářili, zřejmě nejen spokojeností. Budovy plovárny využíval po mnoho let třeba i zdejší vodácký oddíl, který zde měl svou klubovnu a loděnici.

Stránky autora naleznete zde.

Nahoru