Lípa dříve a dnes 7. (Mühlgraben - Mlýnský náhon)

Verze pro tisk |

Zaujal nás amatérský projekt Jiřího Kratochvíla s názvem Böhmisch Leipa. Jednou za měsíc můžete nyní i na stránkách i-novin porovnávat historický vývoj vám známých míst v České Lípě.

Prostor na snímku původně ulicí ani nebyl, jak je na první pohled patrné. Ovšem úpravami těchto míst se osa komunikace posunula a lze tak dnešní ulici považovat za soudobou variantu ulice původní. Ta ležela zhruba v místech dnešního chodníku, také to byla velice úzká ulička. A to ji ještě od řeky odděloval úzký pruh drobných domků. Tato ulička byla krátkou spojnicí mezi rozcestím u Kounického domu na rohu dnešní Berkovy a Zámecké ulice s prostranstvím před velkým mlýnem. Ulička je poprvé uváděna v písemnosti z roku 1612 jako Mühlgraben. Roku 1879 je již uváděna jako Wassergasse, tedy Vodní ulice, a vyhláškou z roku 1945 byl její název změněn na ulici Erbenovu.

Rameno řeky za velkým mlýnem v roce 1937:


Erbenova ulice 24.2.2008:

Z dobového snímku toho dnes již mnoho nezůstalo. První zmizely sice romantické, ale asi nepříliš komfortní domky těsně u vody a nad ní. Stalo se tak za brigádnických akcí v roce 1948. Nejvýraznější stavbou těchto míst byla budova většího mlýna, na dobovém snímku v pozadí. V té době již ale mlýn ke své činnosti vodu nepotřeboval, protože v období první republiky byl rekonstruován na elektrický pohon. Mlýn je zde zmiňován již roku 1381 a rameno řeky tudy protékající mu sloužilo jako zdroj síly k jistě dobře vykonané práci, proto ten původní název Mlýnský náhon nebo příkop či strouha. Jak by se tyto vždy německy uváděné názvy daly reprodukovat. Voda do těchto míst přicházela od Staré Lípy prostorem mezi textilními továrnami, pozdějším Narexem a Benarem, tedy dnešní ulicí U kartounky. Koryto pokračovalo dále okolo severní zdi Červeného zámečku, který již s mlýnem přes vodu sousedil. Mlýn fungoval i v letech poválečných, přežil i znárodnění, ale zániku nakonec stejně neunikl. Budova byla zbourána v roce 1981 v rámci asanace tohoto území.

Vodní koryto zde vydrželo ještě o něco méně. Původní tok vody byl přerušen roku 1942, kdy bylo zasypáno pokračování za Richterhofem a kde byl později instalovám pomník Rudoarmějce (viz článek Rudoarmějec). Proud vody ale přerušen nebyl, poněvadž se voda stáčela kolem Richterova dvora bývalou spojkou k hlavnímu toku, do kterého vyústila těsně před jezem, jak je ještě dnes patrno. Strouha v té době již ale dávno ztratila svůj účel a smysl, a tak i tato místa byla před rokem 1975 zasypána. Poslední zbytky této části řeky byly patrné ještě o několik málo let déle v místech dnešního parkoviště za Priorem v podobě stojaté vody a později spíše neřízené skládky.

Nedávno jsem při procházení staršími tiskovinami objevil zajímavý materiál vztahující se k Erbenově ulici, byť části dále po proudu řeky, v místech pozdějšího památníku a sochy Rudoarmějce, dnes u silnice naproti Prioru. Jedná se o článek uveřejněný ve čtrnáctideníku Názor v roce 1991. Článek informuje o záměrech k možné zástavbě vybouraného prostoru mezi ulicí Jindřicha z Lipé a Berkovou ulicí v ulici Erbenově. Původní socialistické spíše demoliční plány se podařilo zastavit a z následného záměru stavby banky Bohemia sešlo, neboť investor ztratil zájem. Byla vypracována studie na zastavění pěti domy s obchody a kancelářemi, které ještě doplňují dva domy za průjezdem, který zajišťuje přístup do zadních zásobovacích prostor domů. V nárožním domě s ulicí Jindřicha z Lipé se počítalo s bankou, případně s vyhlídkovou kavárnou ve věžičce domu. Jen upřesňuji, že v té době byla budova Unionky těsně před zhroucením. Následně dne 15.12.1993 schválilo městské zastupitelstvo, aby zástavbu Erbenovy ulice provedla společnost Investa. Rozpočet byl spočítán na 120 milionů. Jak je dnes jasně patrné, ze zamýšlených plánů nebylo realizováno nic a jmenované zainteresované společnosti už snad ani neexistují. V tomto případě bych si dovolil doplnit bohužel. Zmíněný prostor je totiž stále tak nějak nepřirozeně otevřen a vybourán a jeho uzavření a doplnění tímto způsobem považuji za vcelku zdařilou myšlenku. Na druhou stranu, byla alespoň opravena Unionka na druhé straně ulice, a to přece také není málo...

Stránky autora naleznete zde.

Nahoru