Liberecký kraj přispěje na obědy pro děti téměř dvěma sty tisíci

Verze pro tisk |

Přes dva tisíce dětí ve více než 450 školách podpořila v uplynulém školním roce 2014/2015 obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN v rámci projektu Obědy pro děti. Byli mezi nimi i žáci z osmi škol Libereckého kraje. Organizace zaplatila stavování více než sto padesáti z nich.

První rok spolupráce Liberecký kraj zejména pomáhal aktivně vyhledávat děti bez obědů a školám s procesem získání prostředků od WOMEN FOR WOMEN. Pro nadcházející školní rok 2015/2016 zastupitelé Libereckého kraje odsouhlasili finanční dar ve výši 190.000 Kč na fond projektu Obědy pro děti, které půjdou na zaplacení jídla dětem.

„Musím ocenit přístup kolegů zastupitelů a poděkovat jim za schválení peněžního daru na tak prospěšnou věc, jako jsou obědy pro děti. Rozhodně jde o dobře vynaložené peníze, které pomohou konkrétním dětem a rodinám v tísni,“ zdůraznila radní pro školství Alena Losová a upřesnila: “Jde především o rodiče, které postihla například ztráta zaměstnání, samoživitelky a samoživitele, rodiče po rozvodu, ovdovělé a další.“

Právě tým z odboru školství krajského úřadu je s  o.p.s. WOMEN FOR WOMEN v úzkém kontaktu a zprostředkovává vazby mezi školami a organizací, zároveň také radí ředitelům škol, jak postupovat. Za rok spolupráce přispěla společnost na obědy pro děti ve školách v  Libereckém kraji částkou přes 450.000 korun.

Průměrná cena obědů za měsíc na jedno dítě.

„Ke konci školního roku 2014/2015 bylo v rámci projektu vyplaceno dohromady 5.238.901 korun na obědy 2094 dětí ze 459 škol. Nyní máme na nový školní rok v žádostech již 400 dětí. Předpokládáme, že už v září budeme mít v projektu minimálně 2000 dětí, vycházíme ze zkušeností s minulého roku,“ uvedla Jana Skopová, manažerka projektu o.p.s. WOMEN FOR WOMEN.

Z dotazníkového šetření, které Liberecký kraj uskutečnil mezi řediteli škol, vyplynulo, že o problému, kdy nemohou rodiče z jakýchkoli důvodů zaplatit svým potomkům školní oběd, slyšelo 84 % ředitelů. Necelá polovina z nich se pak setkala s touto skutečností přímo ve své škole.

Děti jsou pak vyloučené ze stravování a ocitají se v izolaci. Přichází o společné chvíle se spolužáky, často se obávají posměchu okolí a strachují se, aby se děti nedozvěděly, že rodiče nemají na zaplacení stravy. Podle zástupců o.p.s. WOMEN FOR WOMEN jsou to některé negativní vlivy, s nimiž se při vyřizování procesu plateb za dítě potýkají.  

Nahoru